Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Залученість до акції протесту: слабкі vs сильні соціальні зв’язки

482
29
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті порушено питання важливості пошуку методів і способів вивчення протестної поведінки, які дозволили б пояснити процес її виникнення. Протестну поведінку розглянуто як результат залученості індивідів до акції протесту. Передбачено наявність соціальних зв’язків між індивідами, потенційними учасниками акції протесту. За М. Грановеттером, виокремлено сильні та слабкі зв’язки. Сильні зв’язки тяжіють до формування замкнутих згуртованих груп, а слабкі зв’язки можуть слугувати мостами, що поєднують декілька груп та (або) індивідів. Проведено дослідження з використанням методу агентно-орієнтованого моделювання. Його метою була перевірка тези М. Грановеттера про силу слабких зв’язків щодо протестної поведінки. Застосовано лінійну порогову модель. Дослідження з використанням методу агентного моделювання передбачало проведення комп’ютерних експериментів (симуляцій) з різними мережами. З цією метою було згенеровано п’ять мереж, три з яких мали лише сильні зв’язки, а решта – суто слабкі зв’язки. Симуляції з ними дали можливість визначити кількість залучених до акції протесту неактивних агентів, швидкість залучення до акції протесту та ефективність подолання спротиву з боку неактивних агентів. У результаті було з’ясовано, що як слабкі, так і сильні зв’язки можуть визначати протестну поведінку. Сильні зв’язки сприяють швидшому залученню до акції протесту, а слабкі зв’язки дозволяють краще долати спротив з боку неактивних агентів. Водночас слабкі зв’язки уповільнюють процес залучення до акції протесту, а сильні зв’язки характеризуються меншою ефективністю подолання спротиву з боку неактивних агентів. Дослідження з використанням методу агентного моделювання має фундаментальний характер. З одного боку, вдалося перевірити тезу М. Грановеттера про силу слабких зв’язків щодо протестної поведінки. З іншого боку, агентне моделювання не дозволяє дійти висновку про протестну поведінку в Україні. Для того, щоб перевірити, чи дійсно висновки є релевантними для українського суспільства, варто провести емпіричне дослідження.

 1. Vorona, V., Shulga, M. (Eds.). (2013). Ukrainian society 1992-2013. Current state and dynamics of changes. Sociological monitoring. Kyiv: Institute of Sociology of the NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 2. Golovakha, Y., Panina, N. (1999). Protest potential of the Ukrainian society. Sociological studies, 10, 31-40 [in Russian]

 3. Vorona, V. (2011). Sociological Dimensions of Society (Speech at the General Meeting of the NAS of Ukraine). Visn. Nac. Akad. Nauk Ukr. Visnyk of the National Academy of Sciences of Ukraine, 7, 34-37 [in Ukrainian]

 4. Mamonova, A. The protest potential of Ukrainians is growing, and this is very good! Interview with sociologist Elena Simonchuk. URL: https://protestnyipotentsyal.kp.ua/ [in Russian]

 5. Diani, M., Porta, D. (2006). Social Movements: An Introduction. Malden, MA: Blackwell Publishing Ltd.

 6. Olson, M. (1971). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Revised ed.). Cambridge: Harvard University Press.

 7. Oliver, P. (1993). Formal Models of Collective Action. Annual Review of Sociology, 19 (1), 271-300.

 8. Oliver, P., Marwell, G., Teixeira, R. (1985). A Theory of the Critical Mass. I. Interdependence, Group Heterogeneity, and the Production of Collective Action. American Journal of Sociology, 91 (3), 522-556.

 9. Granovetter, M. (1978). Threshold Models of Collective Behavior. The American Journal of Sociology, 83 (6), 1420-1443.

 10. Macy, M. (1991). Chains of Cooperation: Threshold Effects in Collective Action. American Sociological Review, 56 (6), 730-747.

 11. Granovetter, M. (2009). The strength of weak ties. Economical sociology, 10 (4), 31-50 [in Russian]

 12. Granovetter, M. (1983). The Strength of Weak Ties: A Network Theory Revisited. Sociological Theory, 1, 201-233.

 13. Steinberg, L. (1980). Preexisting Social Ties and Conflict Group Formation. Annual Meetings of the American Sociological Association. New York.

 14. Centola, D. (2007). Complex Contagions and the Weakness of Long Ties. American Journal of Sociology, 113 (3), 702-734.

 15. Kempe, D., Kleinberg, J., Tardos, E. (2003). Maximizing the Spread of Influence through a Social Network. URL: https://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/kdd03-inf.pdf

 16. Watts, D. (2002). A simple model of global cascades on random networks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99 (9), 5766-5771.

 17. Grushetskyi, A. (2014). Agent-based modelling: basic ideas and perspectives. Scientific notes of NaUKMA. Sociological sciences, 161, 21-27 [in Ukrainian]

Повний текст