Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Мігранти у великих містах України: склад і соціально-економічна залученість

229
18
Стаття(УКР)(.pdf)

Метою статті є виявлення основних міграційних контингентів великих міст України, встановлення особливостей їх залучення до місцевих ринків праці та інфраструктурних послуг локального рівня. Робота спрямована на вирішення наукової суперечності між високою концентрацією мігрантів у окремих містах і дослідженнями, що переважно здійснюються на державному рівні. Зміна дослідницького фокусу з національного на місцевий рівень зумовлює актуальність і новизну публікації. Здійснено структурування предметного поля дослідження міграції на рівні окремих поселень (локальностей). Залежно від ступеня вбудованості прибулого населення в організацію міської системи у статті виокремлюється два основних типи осіб: мігранти-відвідувачі та мігранти-мешканці. До першої групи належать особи, які проживають поза межами великих міст, але здійснюють туди систематичні поїздки з метою навчання або праці (так звані маятникові та вахтові мігранти). Вони чинять великий вплив на транспортну інфраструктуру великих міст України, яка наразі потребує оновлення та модернізації. Мігранти-мешканці прибувають до великих міст на тривалий строк або назавжди, створюючи таким чином більш міцні та різноманітні зв’язки з локальністю прибуття. Найбільшого впливу від присутності цієї групи зазнають житлово-комунальна, побутова та освітня інфраструктура великих міст. Категорія мігрантів-мешканців у великих містах є досить різнорідною за складом: до неї належать іноземці та українці, які прибули з інших регіонів (серед них вирізняється численна група ВПО). Соціально-економічна залученість міждержавних іммігрантів великою мірою залежить від наявності легального правового статусу.

 1. Migration and its Impact on Cities. (2017). World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/Migration_Impact_Cities_report_2017_low.pdf

 2. World Migration Report 2015. Migrants and Cities: New Partnership to Manage Mobility. (2015). URL: https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2015-migrants-and-cities-new-partnerships-manage-mobility

 3. Glick Shiller, N., Caglar, A. (2008). Migrant Incorporation and City Scale: Towards a Theory of Locality in Migration Studies. URL: https://www.academia.edu/33691522/Migrant_Incorporation_and_City_Scale_Towards_a_Theory_of_Locality_in_Migration_Studies?email_work_card=title

 4. Huwelmaier, G. (2015, June). From “Jarmark Europa” to “Commodity City”. New Marketplaces, Post-socialist Migrations and Cultural Diversity in Central and Eastern Europe. Central and Eastern European Migration Review, 4, 1, 27-39. URL: http://www.ceemr.uw.edu.pl/sites/default/files/CEEMR_Vol_4_No_1_Huwelmeier.pdf

 5. Huwelmaier, G. (2013). Bazaar Pagodas – Transnational Religion, Postsocialist Marketplaces and Vietnamese Migrant Women in Berlin. Religion and Gender, 3, 1, 75-88. URL: https://www.academia.edu/15688010/Bazaar_Pagodas_-_Transnational_Religion_Postsocialist_Marketplaces_and_Vietnamese_Migrant_Women_in_Berlin

 6. Rubl, B., Malynovska, O. (2003). “Non-traditional” immigrants in Kyiv. Kyiv: Stylos [in Ukrainian]

 7. Braichevska, O., Malynovska, O., Pylynskyi, Ya. (2009). “Non-traditional” immigrants in Kyiv seven years later. Kyiv: Stylos [in Ukrainian]

 8. Fitisova, A., Lomonosova, N., Filipchuk, L. (2019). Immigrant women in Ukraine: problems and barriers to accessing decent work. Kyiv: CEDOS [in Ukrainian]

 9. Maidanik, I.P. (2006). Gender aspects of migration influence on the labour market of Kyiv. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (12), 53-59 [in Ukrainian]

 10. Prybytkova, I.M. (2013). Presentation of the city in the space-time paradigm. Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing – Sociology: theory, methods, marketing, 3, 3-25 [in Ukrainian]

 11. Pozniak, O.V. (2011). Demographic prospects of the capital region in the context of changes in the territorial structure of the population of Ukraine. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy – Socio-economic problems of the modern period of Ukraine, 1 (87), 249-257 [in Ukrainian]

 12. Pendulum migration: 180 thousand people enter Lviv daily (2018). Galinfo. URL: https://galinfo.com.ua/news/mayatnykova_migratsiya_180_tys_lyudey_shchodnya_vizhdzhayut_do_lvova_289239.html [in Ukrainian]

 13. Sehida, K., Kostrikov, S. (2016). Spatial econometric analysis of the regional commuting. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu, Geografiya – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, 12, 42-53 [in Ukrainian]

 14. Report of the national system for monitoring the situation of internally displaced persons. (2019, September). URL: https://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_15_ukr_screen.pdf [in Ukrainian]

 15. The suburbs are advancing on Kyiv. How to solve the transport problem of satellite cities. (2019). Ekonomichna pravda. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2019/04/23/647281/ [in Ukrainian]

 16. Kinash, I.P. (2012). Composition and structure of social infrastructure. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Socio-Economic Research Bulletin, 3 (46), 2, 171-176 [in Ukrainian]

 17. Varshaver, E., Rocheva, A., Ivanova, N., Ermakova, M. (2020). Residential Concentrations of Migrants in Russian Cities: Is There a Pattern? Sotsiologicheskoe obozrenie – Russian Sociological Review, 19, 2, 226-253 [in Russian]

 18. Demintseva, E. (2020). Migrants in the Post-Soviet City. Laboratorium: zhurnal sotsialnykh issledovanii – Laboratorium: Russian review of social research, 12 (1), 10-14 [in Russian]

Повний текст