Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Релігійні складові основних ризиків функціонування та збереження українського суспільства

251
24
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена визначенню впливу релігійного чинника на систему основних ризиків, що загрожують функціонуванню українського суспільства. Останнім часом кількість і сила ризиків для нормального функціонування українського суспільства помітно збільшилися. З огляду на певне релігійне “відродження”, одними з можливих ризиків є проблеми взаємодії між різними релігійними суб’єктами, а також релігійними суб’єктами та секулярним суспільством. Відповідно, зберігається потреба у відстеженні таких ризиків та оцінці їхньої значущості для суспільства. Обґрунтовано, що хоча релігія в Україні, переважно через діяльність релігійних організацій, може впливати на існування та реалізацію основних суспільних ризиків, проте її діяльність не створює системних ризиків. Безпосередньо релігія впливає на розгортання суспільно-політичних ризиків, натомість вплив на ризики в економічній і демографічній сферах відсутній. Водночас наслідки взаємодії релігії з іншими джерелами суспільно-політичних ризиків є доволі обмеженими, скоріше, суспільно-політичні ризики зумовлюють прояв релігійних ризиків. Серед різних форм потенційного релігійного впливу на суспільно-політичні та гуманітарні ризики найпомітнішим є вплив взаємодій між найбільшими православними церквами (ПЦУ та УПЦ). Така взаємодія протягом тривалого часу характеризувалася ворожістю та відкритими конфліктами, і подібна ситуація, імовірно, триватиме й надалі. При цьому навіть відкриті конфлікти між цими церквами є і будуть локальними, нетривалими, залежними від політичної кон’юнктури. У більш віддаленій перспективі помітним ризиком стає роль релігії в архаїзації масової свідомості, її дегуманізації, втраті здатності формувати раціональну картину світу та в підтримці суспільної й індивідуальної психічної напруженості.

 1. Aristova, А. (2007). Religious conflicts in modern world: their nature, manifestations, ways of resolving. Kyiv: NTU [in Ukrainian]

 2. Aristova, А. (2009). Ethno-religious conflicts in processes of national revival of Ukraine. Religious freedom, 14, 80-83 [in Ukrainian]

 3. Kolodnyi, A. (2005). Inter-confessional and inter-church opposition in the independent Ukraine. Religious freedom, 9, 81-99 [in Ukrainian]

 4. Kolodnyi, A. (2009). Religious present of Ukraine: reflection, assessments and forecast. Kyiv: H. Skovoroda Institute of philosophy of NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 5. Zdioruk, S. (2005). The nature of inter-church conflicts in Orthodoxy of Ukraine. Religious freedom, 9, 106-112 [in Ukrainian]

 6. Religious factor in the processes on nation and state creation: experience of modern Ukraine. (2012). Kyiv: I.F. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

 7. Sagan, O., Zdioruk, S. (2008). Local Orthodox Church: Constitutional Issues and Forecasts. Ukrainian Religious Studies, 48, 136-159 [in Ukrainian]

 8. Sagan, O. (2013). State-Church Relations in an Independent Ukraine: Problems, Factors, Line of Confrontation. Religious freedom, 17-18, 22-29 [in Ukrainian]

 9. Chuprii, L. (2011). Activity of religious organizations and threats for national security of Ukraine. Strategic Priorities, 4, 57-64 [in Ukrainian]

 10. Zdioruk, S. (2013). Inter-Church Relations in Orthodoxy of Ukraine as an Explication of Ukrainian-Russian Ethnic-Political Clashes. Ukrainian Religious Studies, 65, 210-225 [in Ukrainian]

 11. Kolodnyi, A. (2014). Moscow invader under the care of the Moscow Church. Ukrainian Religious Studies, 69, 80-94 [in Ukrainian]

 12. Gorkusha, O., Fylypovych, L. (2016). Geopolitical Ukrainian-Russian conflict: the reaction of Ukrainian churches. Ukrainian Religious Studies, 79, 7-17 [in Ukrainian]

 13. Zdioruk, S. (2017). Threats and challenges of the “Russian world” and the Moscow patriarchate to the national security of the Ukrainian state. Suspil’no-politychni protsesy, 1 (5), 277-295 [in Ukrainian]

 14. Vasiutynskyi, V. (2018). Ukraine: Religious Confessions in Competition Under the Dominance of Political Discourse. In K. Migacheva, B. Frederick (Eds.), Religion, Conflict, and Stability in the Former Soviet Union (pp. 139-158). Santa Monica, Calif.: RAND Corporation.

 15. Kolodnyi, A. (Ed.). (2019). Religious security/unsecurity of Ukraine. Collection of scientific works and materials. Кyiv: Ukrainian Association of Researchers of Religion [in Ukrainian]

 16. Sagan, O. (2019). Constituting of the Ukrainian Orthodox Church as a factor in changing the cultural-civilizational paradigm of independent Ukraine. Ukrainian Religious Studies, 88, 23-39 [in Ukrainian]

 17. Fylypovych, L. (2019). Orthodox Churches of Ukraine in new religious and socio-political reality: dangers and challenges. Volynskyi Blahovisnyk, 7, 329-339 [in Ukrainian]

 18. Tytarenko, V., Fylypovych, O. (2020). Problematic aspects interdenominational and state-denominational relations in the socio-political situation in Ukraine. Religious freedom, 24, 55-64 [in Ukrainian]

 19. Ukrainian Society: monitoring of social changes. (2019). Kyiv: Institute of Sociology of NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 20. Bogdan, O. (2017). Believers in the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates: sociodemographic differentiation and political opinions. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University. Sociological studies of contemporary society: methodology, theory, methods, 38, 41-49.

 21. State and Church in Ukraine-2019: outcomes of year and perspectives of the relationship development (informational materials). (2019). Kyiv: Razumkov centre. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2019_Religiya.pdf [in Ukrainian]

 22. Vasin, M. (2017). Freedom of thought, conscience and religion in Ukraine – 2016. Kyiv: Institute for Religious Freedom. URL: https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1784%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=uk [in Ukrainian]

 23. Freedom of denomination under the sight: Russian terror in the occupied territories of Eastern Ukraine. Analytical report on the situation of freedom of denomination and religious-based persecution in part of territories of Donetsk and Lugansk regions of Eastern Ukraine temporarily occupied by the Russian Federation. (2018). Kyiv: Institute for Religious Freedom. URL: https://irf.in.ua/files/publications/2018.10.24-IRF-Report-UKR.pdf [in Ukrainian]

Повний текст