Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальна відповідальність громадських організацій в Україні: сучасний стан

319
37
Стаття(УКР)(.pdf)

На основі вторинного аналізу результатів емпіричних соціологічних і статистичних досліджень визначено головні тенденції розвитку громадських організацій в Україні: зростання кількості зареєстрованих громадських організацій; збільшення кількості громадських організацій соціального спрямування та збільшення кількості реалізованих проєктів щодо надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та людям, які належать до вразливих груп населення і перебувають у складних життєвих обставинах. Мета статті – дослідити сучасний стан соціальної відповідальності громадських організацій в Україні. У статті соціальну відповідальність громадських організацій визначено як “характеристику, що інтегрована у діяльність громадської організації на основі її Статуту та реалізується на практиці шляхом надання послуг на професійній основі, відповідно до міжнародних норм, для досягнення соціально значущих цілей, захисту суспільних інтересів і вирішення гострих соціальних проблем, забезпечення сталого розвитку громади, регіону, країни в цілому”. З метою поглибленого дослідження основних принципів соціальної відповідальності громадських організацій автором проведено контент-аналіз 200 вебсайтів громадських організацій. В анкету контент-аналізу включено такі показники, як річний фінансовий звіт, річний нефінансовий звіт, стратегія розвитку громадської організації, інформація про партнерів тощо. Основними показниками соціальної відповідальності громадських організацій є відповідність Статуту організації вимогам чинного законодавства України та положенням міжнародних стандартів, прозора діяльність з урахуванням інтересів зацікавлених сторін, наявність річних звітів (фінансового та нефінансового) тощо.

  1. Bezrukova, O.A. (2015). Responsibility in the modern world: sociological interpretations and empirical studies. Zaporizhzhia: “Khortytsia National Educational Rehabilitation Multiple-Discipline Center” of Zaporizhzhia Regional Council [in Ukrainian]

  2. Tkachuk, I.Ya. (2017). Social responsibility of Ukrainian NGOs. Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 6, 52-56 [in Ukrainian]

  3. Ukraine in numbers. 2018: statistical collection. (2019). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/Ukr_cifra_2018_u.pdf [in Ukrainian]

  4. Stepanenko, V.P. (2015). Civil society: discourses and practices. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine. URL: http://i-soc.com.ua/assets/files/book/stepanenko/stepanenko.pdf [in Ukrainian]

  5. Ukraine in numbers. 2019: statistical collection. (2020). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf

  6. NGOs in the external environment: organizational problems and opportunities for development: an analytical report on the results of a comprehensive study commissioned by the NGO Forum in Ukraine. (2018). Kyiv: ERA. URL: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2019/06/NGOF_NGOsanalysis.pdf [in Ukrainian]

  7. Stronyanska, I.Z., Volynets, U.A. (2015). Public organizations in the system of consolidated social responsibility. Rehional’na ekonomika – Regional Economy, 4,163-169 [in Ukrainian]

  8. Kolot, A.M. (Ed.). (2012). Social responsibility: theory and practice of development. Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/11443/kolot_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  9. Dementov, V.O. (2008). The role of public organizations in social security: Ukrainian and foreign experience. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia – Pressing Problems of Public Administration, 2, 309-316 [in Ukrainian]

Повний текст