Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціально-демографічні аспекти становища жінок в Україні в світлі Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм їх дискримінації (CEDAW)

263
18
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена встановленню відмітних демографічних рис і деяких особливостей соціального становища жінок в Україні в контексті вимог Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також результатів реалізації цих вимог за останні роки. Дослідження сфокусовано на загальних питаннях (змінах у чисельності й складі жінок, а також стані гендерної статистики), специфіці шлюбно-сімейної ситуації та проблемах охорони здоров’я. Виявлено тенденції випереджального скорочення чисельності жінок працездатного та репродуктивного віку на фоні збільшення частки літніх осіб в Україні, зниження ранньої шлюбності та підліткової народжуваності, а також неоднозначність динаміки жіночої онкологічної захворюваності й смертності та материнської смертності, недостатньо послідовне зменшення смертності немовлят, поширеність випадків акушерського насильства, складну ситуацію щодо ВІЛ/СНІД (включно зі збільшенням частки жінок серед хворих на СНІД), зниження венеричної захворюваності. Встановлено, що наразі поліпшення стану репродуктивного здоров’я жінок в Україні ускладнюється через відсутність цільової державної соціальної програми з репродук­тивного та статевого здоров’я населення. Обґрунтовано, що через вищий рівень демографічного старіння та низку інших факторів жінки більше потребують медичної допомоги та соціальної підтримки, вони є дуже вразливими до впливу сучасної епідемії COVID-19 та її наслідків і при цьому особливо потерпають від низької фінансової (а подекуди – й територіальної) доступності якісної медичної допомоги в Україні. Проаналізовано сучасний стан гендерної статистики та викладено деякі рекомендації щодо її вдосконалення для формування належного інформаційного підґрунтя розвитку політики з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок в Україні.

 1. The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and its Optional Protocol. (2003). Handbook for Parliamentarians. United Nations. URL: http://archive.ipu.org/PDF/publications/cedaw_en.pdf

 2. Stoffels, R. (2019). The role of the CEDAW Committee in the implementation of public policies on gender issues: analysis through a study of the protection of girls’ rights in Spain. The International Journal of Human Rights, 23, 8, 1317-1336.

 3. Bardzell Arielle, L. (2016). Eliminating gender stereotyping in the United States through ratification of CEDAW article 10(c). Georgetown Journal of Gender and the Law, 17, 3, 809-831.

 4. Gevrek, D., Middleton, K. (2016). Globalization and women’s and girls’ health in 192 UN-member countries: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. International Journal of Social Economics, 43, 7, 692-721.

 5. Tait, C., Abdillahi, I, Wong, W, Smith-Cannoy, H, Siddiqi, A. (2019). Can the health effects of widely-held societal norms be evaluated? An analysis of the United Nations convention on the elimination of all forms of discrimination against women (UN-CEDAW). BMC Public Health, 19 (1), 279.

 6. Report on the implementation in Ukraine of the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women. The eighth periodic report (2014). Kyiv: Ministry of Social Policy of Ukraine, United Nations Population Fund. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/CEDAW%20report%20ukr.pdf [in Ukrainian]

 7. Skoryk, M.M. (Ed.). (2017). The alternative report on the implementation in Ukraine of the UN convention on the elimination of all forms of discrimination against women (The eighth periodic report). Kyiv: Kyiv Institute of Gender Studies [in Ukrainian]

 8. Economic costs of violence against women in Ukraine. (2017). Kyiv: UNFPA, UCSR. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/4489/Economic%20Costs%20of%20Violence_2017_3.pdf

 9. Analysis of the vulnerability of women and men in the context of decentralization in the territories of Ukraine affected by the conflict. (2017). URL: http://un.org.ua/images/documents/4551/_for%20print.pdf [in Ukrainian]

 10. Gender Equality and Response to Domestic Violence in the Private Sector of Ukraine: Call for Action. (2019). UNFPA, Government of the United Kingdom and CSR Ukraine. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AC%202%20%281%29.pdf [in Ukrainian]

 11. Counteracting human trafficking from Ukraine: identifying, returning and providing assistance to victims. Analytical brief. (2020). URL: https://www.pragueprocess.eu/ru/migration-observatory/publications/document?id=205 [in Russian]

 12. Moroz, S. (2017). Human rights of women living with HIV in Ukraine: results of a community-based study through the prism of CEDAW. URL: http://www.un.org.ua/images/documents/4480/HIV%20throgh%20CEDAW%20lensukrcompressed.pdf [in Ukrainian]

 13. Rapid gender assessment of the situation and needs of women in the context of COVID-19 in Ukraine. (2020). UN Women. URL: https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20eca/attachments/publications/2020/06/rapid%20gender%20assessment_eng-min.pdf?la=en&vs=3646

 14. Sanderson, W.C, Scherbov, S. (2013). The characteristics approach to the measurement of population aging. Population and Development Review, 39, 4, 673-685.

 15. Women and girls in the rural area. Empowerment of women and girls from rural areas. (2018). UN Group on Gender Issues. URL: https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Factsheet%20IWD2018%20UKR.pdf [in Ukrainian]

Повний текст