Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Роль навчання впродовж життя у формуванні людського капіталу

362
30
Стаття(УКР)(.pdf)

На матеріалах соціологічного опитування проаналізовано й показано відмінності між учасниками та неучасниками процесу навчання впродовж життя (НВЖ) і виявлено істотні переваги перших у головних вимірах життєдіяльності, визначальних для персонального добробуту та суспільного розвитку. Зокрема, учасників НВЖ набагато більше серед тих респондентів, які переважно позитивно оцінюють стан свого здоров’я, ніж серед людей з переважно негативною самооцінкою; їх більше серед опитаних, які задоволені своїм життям; вони реалістичніше оцінюють соціальну дійсність, краще розуміють вимоги сучасного ринку праці та життя у цілому, чіткіше усвідомлюють силу впливу чинників, пов’язаних з особистими якостями людини, на досягнення життєвого успіху в нинішньому вітчизняному суспільстві, ніж решта населення; вони сучасніше налаштовані в гендерному аспекті, ніж більш архаїчне суспільство в цілому. Учасників НВЖ тим більше серед групи опитаних, чим краще матеріальне становище цієї групи. Вони мають низку переваг у сфері володіння навичками, потрібними для успішної життєдіяльності в сучасному українському суспільстві та глобалізованому світі (їх набагато більше серед регулярних комп’ютерних користувачів, інтернет-користувачів, значно більше серед тих опитаних, які володіють основними європейськими мовами на достатньому рівні). Отримані результати переконують у доцільності розробки та реалізації спеціального напряму державної соціально-економічної політики щодо сприяння збільшенню участі населення в НВЖ як однієї з перспективних стратегій нагромадження людського капіталу країни на користь національного розвитку.

  1. Lifelong learning in a new economy. Series: Topical Issues in Educational Development. (2006). Moscow: Aleks. URL: https://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079984605/LLL_KE_Russian.pdf [in Russian]

  2. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. (2006/962/EC). Annex: Key competences for lifelong learning – a European reference framework. URL: http://adukatar.net/klyuchevy-e-kompetentsii-dlya-obucheniya-v-techenie-vsej-zhizni/ [in Russian]

  3. Holovakha, Ye., Gorbachyk, A. (2012). Trends in Social Change in Ukraine and Europe: Based on European Social Survey 2005–2007 – 2009–2011. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

  4. Balakireva, O.M. (Ed.). (2014). Processes of Social Mobility in Modern Ukrainian Society. Kyiv: NAS of Ukraine, Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

  5. ESS-2012. URL: www.europeansocialsurvey.org

  6. Tkachenko, L.G. (2015). Training Vouchers for Persons Aged Over 45 Years as Tools of Active Labour Market Policy. Demohrafiia ta sotsialna ekonomika – Demography and social economy, 2 (24), 41-52 [in Ukrainian]

Повний текст