Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Організація соціально-педагогічної діяльності студентської молоді в межах реалізації соціальних проєктів

169
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено питання організації та реалізації соціальних проєктів, програм та їх значення для підготовки майбутніх спеціалістів, зокрема, вчителів, соціальних педагогів, соціальних працівників, психологів. На прикладі діяльності Громадської організації “Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток” розглянуто досвід залучення студентської молоді до реалізації соціальних проєктів, розроблених відповідно до теоретичних положень і практичних рекомендацій розвинутої в ХХІ ст. відомої вітчизняної наукової школи соціальної роботи. На нашу думку, поширення такого досвіду в масштабах країни сприятиме розв’язанню ряду важливих завдань соціальної політики, зокрема, вирішенню соціальних проблем людей з інвалідністю, зміцненню спроможності відповідних громадських організацій, підготовці кваліфікованих фахівців для роботи з вразливими категоріями населення. Короткий огляд методів залучення студентської молоді до соціально-педагогічної діяльності дозволив частково охарактеризувати напрями взаємодії державних органів влади, інституцій громадянського суспільства та закладів вищої освіти. Крім того, представлені зразки співпраці таких соціальних інституцій розглянуто з точки зору соціальної користі та освітнього менеджменту, зокрема у підготовці спеціалістів освітньої та соціальної сфер до надання послуг вразливим категоріям населення. Це дозволило глибше розкрити мету нашого дослідження з науково-педагогічної точки зору та соціальної значущості, а також виявити основні фактори відбору успішного проєкту для організації такої діяльності та задоволення потреб освітнього менеджменту, його мети та завдань. Отриманий досвід реалізації соціальних проєктів та їхнього адміністрування дав можливість презентувати освітній потенціал взаємодії соціальних інституцій і викладачів вищих закладів освіти у підготовці до волонтерської, планово-адміністративної та власне соціально-педагогічної діяльності майбутніх фахівців. Окремо підкреслено важливість такої роботи щодо педагогічного менеджменту, це простежується у висновках до статті та визначенні напрямів подальшої розробки цього питання з наукової точки зору. Напрацювання, що презентовані у дослідженні, не охоплюють всього спектра організаційної співпраці у напрямі підготовки студентської молоді через залучення до соціально-педагогічної діяльності, розробки та реалізації соціальних проєктів та/або програм, але має достатньо широкі можливості для подальшої наукової розробки спеціалістами різних галузей освіти й кадрового забезпечення та можуть бути корисними для використання широким колом фахівців, які планують долучитися до проєктної діяльності.

  1. Zvierieva, I.D. (2008). Social pedagogy: small encyclopedia. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian]

  2. Yaremenko, O.O. (2004). Research component of social projects: the ideology and framework of the process. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (3), 76-87 [in Ukrainian]

  3. Bodnar, O., Horishna, O. (2020). The essence and interrelation of the basic concepts of the theory of change management in education in the philosophical and social aspect. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia Pedahohika – Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 8 (15), 1-24 [in Ukrainian]

  4. Yaremenko, O.O., Tolstoukhova, S.V., Levin, R.Ya. (2004). Socail work: standard techniques of interaction with clients. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (3), 64-75 [in Ukrainian]

  5. Masterkova, T.V. (2019). Pedagogical management of adaptation of a young teacher. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia Pedahohika – Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 7 (13), 1-12 [in Ukrainian]

  6. Artiukhina, M.V., Popova, H.V. (2017). Social potential of the organization: the essence and management of SMM-marketing tools. Marketynh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 1, 52-61 [in Ukrainian]

  7. Nadvynychna, T.L. (2011). Social management: perspective of technologization. Psykholohiia i suspilstvo – Psychology & Society, 1 (43), 114-121 [in Ukrainian]

  8. Danchenko, O.B., Kuzminska, Yu.M. (2012). Creative potential team as a factor of success. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and development of production, 3 (43), 70-74 [in Ukrainian]

  9. Medvedieva, O.M. (2012). Values-based relationship management in the projekt as scientific direction in projekt and program management. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva – Project management and development of production, 3 (43), 124-136 [in Ukrainian]

  10. Hulias, І.A. (2019). The factoral structure of the axiopsychological design of the life achievement of the person during middle age. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Psykholohichni naukyScientific Bulletin of Kherson State University. Series “Psychological Sciences”, 4, 72-80 [in Ukrainian]

Повний текст