Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Актуальні питання активізації розвитку зеленого туризму в Україні

110
6
Стаття(УКР)(.pdf)

Переорієнтація українських відпочивальників на вітчизняний туристичний ринок через пандемію COVID-19 у світі створила додатковий попит на специфічні види туризму, серед яких вагоме місце посідає зелений туризм. Хоча знайти прийнятні варіанти для зеленого відпочинку досить легко, проте у цьому напрямі туризму залишається багато дискусійних і невизначених моментів. Досліджено та зіставлено напрацювання експертів, науковців, практиків з реальними аналітичними даними для формування системи заходів, спрямованих на активізацію розвитку вітчизняного зеленого туризму. Використано методи економіко-статистичного моделювання, діалектичний і абстрактно-логічний методи, бібліометричний аналіз, графічний метод наукового дослідження. Розглянуто напрацювання та підходи науковців і міжнародних організацій щодо визначення сутності, суб’єктів і специфіки зеленого туризму. З урахуванням цього сформовано власний підхід до тлумачення дефініції “зелений туризм”. Наведено аналітичні дані щодо результативності та напрямів зеленого туризму, потенційної кількості туристів, орієнтованої на зелений відпочинок. Представлено думки експертів стосовно перспектив і проблем розвитку зеленого туризму в Україні. Зосереджено увагу на наявних інструментах державного регулювання досліджуваного сектору та міжнародній практиці регулювання зеленого туризму. З огляду на це, визначено проблемні фактори, які спричиняють найбільш стримуючий ефект на розвиток вітчизняного зеленого туризму. За допомогою методів економіко-статистичного моделювання доведено залежність між обсягами капітальних інвестицій у туризмі та дохідністю туристичних послуг. На цій основі обґрунтовано й наочно представлено запропоновану автором систему заходів щодо підвищення інвестиційної привабливості зеленого туризму України. Наголошено на необхідності покращення якості зеленого туризму в Україні.

 1. Zinchyk, T.O., Usiuk, T.V. (2020). Green tourism in the context of sustainable development and the challenges posed by the global economic crisis. Problemy ekonomiky – The Problems of Economy, 3, 11-17 [in Ukrainian]

 2. Shevchuk, A.V., Shevchuk, L.T. (2017). Green tourism as an environment for innovation. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 9-10, 28-33 [in Ukrainian]

 3. Bezuhla, L.S. (2020). Ecotourism development trends in the dnipropetrovsk region. Problemy ekonomikyThe Problems of Economy, 3, 94-103 [in Ukrainian]

 4. Zhybak, M.M., Khrystenko, H.M. (2021). Rural green tourism as an innovative form of entrepreneurship. Ahrosvit, 3, 3-8 [in Ukrainian]

 5. Boiko, O.V. (2020). Rural green tourism in Ukraine: problems and prospects. Ahrosvit, 22, 58-65 [in Ukrainian]

 6. Shukanova, A.A., Vishnikina, L.P., Fedii, O.A. (2020). Rural tourism and its geospatial organization in Poltava region. Visnyk KhNAU im. V.N. Karazina. Seriia: Mizhnarodni vidnosyny. Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm – The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: International Relations. Economics. Country Studies. Tourism, 12, 255-265 [in Ukrainian]

 7. Mezentseva, A., Tofan, A. Green tourism in Ukraine: problems and prospects for development. URL: jvestnik sss.donnu.edu.ua/article/download/1309/1336 [in Ukrainian]

 8. Reddy, M.V., Wilkes, K. (2015). Tourism in the green economy. London: Routledge.

 9. Yakymchuk, A., Popadynets, N., Valiukh, A. (2021). Rural “green” tourism as a driver of local economy development in the process of decentralization of power. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7 (1), 232-259 [in Ukrainian]

 10. Sustainable development. UNWTO. URL: https://www.unwto.org/sustainable-development

 11. Ivashyna, L. (2017). The role of united territorial communities in the development of rural green tourism. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvanniaPublic administration and local government, 3 (34), 143-148 [in Ukrainian]

 12. Tourist barometer of Ukraine. (2020). National Tourism Organization of Ukraine. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/ntou-statistics-barometer-2020.pdf [in Ukrainian]

 13. Odessa, Carpathians, Kherson region – The State Agency for Tourism Development named the most popular vacation spots in Ukraine. (2020, December 15). Radio Svoboda. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-popyliarni-mistsia-vidpochynku-v-ukrajini/31001668.html [in Ukrainian]

 14. MKIP and DART presented the results of a study of the tourist sentiments of Ukrainians. (2021). State Agency for Tourism Development. URL: https://www.tourism.gov.ua/blog/mkip-ta-dart-prezentuvali-rezultati-doslidzhennya-turistichnih-nastroyiv-ukrayinciv [in Ukrainian]

 15. Green tourism – 2020: sometimes – as an option for “quarantine” solitude. (2020, July 6). Ukrinform. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3058062-zelenij-turizm2020-inodi-ak-variant-dla-karantinnogo-usamitnenna.html [in Ukrainian]

 16. Stimulating the development of ecological / green tourism: available tools and practices, impact on the socio-economic development of the country. Information reference (2021). Information and Research Center of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XH7C.pdf [in Ukrainian]

 17. Stimulating the development of green tourism in Ukraine: available tools: Information reference. (2021). Information and Research Center of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XH89.pdf [in Ukrainian]

 18. How the pandemic affected domestic tourism in Ukraine. (2021). DW. URL: https://www.dw.com/uk/yak-pandemiia-vplynula-na-vnutrishnii-turyzm-v-ukraini/a-57063848 [in Ukrainian]

 19. Kryveha, K.V. (2005). Tourist infrastructure: concepts and components. Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii – Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy, 21, 118-124. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kryvega.htm [in Ukrainian]

 20. Head of the State Agency for Tourism Development: “Transport and tourism must run together”. (2021). Mintrans. URL: https://mintrans.news/logistics/golova-derzhagentstva-rozvitku-turizmu-transport-ta-turizm-mayut-bigti-razom [in Ukrainian]

 21. Official site of the World tourism organization. URL: https://www.unwto.org/

 22. Ukraine Union of Promotion Rural Green Tourism Development. International community tourism Association. (2021). URL: https://visitcommunities.com/public-non-profit-organization-union-for-promotion-of-rural-green-tourism-development-in-ukraine/

 23. Awarded sites around the world. (2021). Green key. URL: https://www.greenkey.global/green-key-sites

Повний текст