Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Національно-громадянські цінності: регіональний вимір у загальноукраїнському контексті

145
22
Стаття(УКР)(.pdf)

У 2019 р. Верховна Рада України ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. У цьому акті сформульовано іманентно суперечливий постулат, згідно з яким український соціум утворюють дві українські нації: етнічна та громадянська, де перша є системним складником другої. На відміну від термінів і понять науки, що допомагають пізнавати дійсність, терміни та поняття законодавства впливають на формування цієї дійсності. Відтоді всі гілки державної влади, політикум, науковці й широкий загал мусять шукати порозуміння щодо питань, які саме цінності українців слід вважати національними та їх захищати й культивувати: українські національні етнічні чи українські національні громадянські. Щоб запобігти такої потенційно конфліктної суперечливості, в статті вжито словосполучення “національно-громадянські цінності” як синонім терміна “національні цінності”. Обидва вони похідні від уявляння й розуміння сучасної української нації як громадян української й усіх інших національностей (етнічностей), об’єднаних сумісними з етноукраїнською більшістю цінностями в спільноту, всередині якої зберігаються індивідуальні й групові етнічні, культурні, мовні, релігійні, регіональні, політичні та інші відмінності. Як аргументовано в статті, саме так українську націю сприймає більшість населення країни. Ця позиція суголосна з Рекомендацією Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 1735 (2006) від 26.01.2006 р. під назвою “Про поняття “нація”. Джерелами інформації за темою дослідження стали матеріали репрезентативних щодо населення України та її регіонів результати масових опитувань, виконаних авторитетними соціологічними інституціями. За результатами аналітично-синтетичного опрацювання цих матеріалів сформовано масив фактів, які унаочнюють тенденції й специфіку загальноукраїнської та регіональної динаміки національно-громадянських цінностей з найбільшим інтегративним потенціалом. Такими є сама українська нація як багатоскладова громадянська спільнота з етноукраїнським осердям, українське громадянство, почуття патріотизму й гордості за належність до спільноти українських громадян, державна незалежність України.

 1. Shayhorodskyy, Yu. (2019). Value-semantic bases of reforming Ukrainian society. In Democratization of political institutions and social development in Ukraine (pp. 271-300). Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

 2. Maiboroda, A. (1993). Theory of ethnopolitics in Western social science: structure and principles of research. Kiev: Naukova dumka [in Russian]

 3. Kasianov, G. (1999). Theories of Nation and Nationalism. Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 4. Motyl, O. (2000). Reconceptualization of nations. KrytykaCritique, 10 (36), 4-12 [in Ukrainian]

 5. Kolodii, A. (2001). Problems of nations and nationalism in modern Western scientific literature. Narodoznavchi zoshytyThe Ethnology Notebooks, 2, 199-211 [in Ukrainian]

 6. Protsenko, O., Lisovyi, V. (Eds.). (2006). Nationalism: An Anthology. Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian]

 7. Kartunov, О. (2007). Western theories of ethnicity, nation and nationalism. Kyiv: KROK University of Economics and Law [in Ukrainian]

 8. Kotygorenko, V., Maiboroda, O., Nagorna, L., Shkliar, L. (2002). Ukrainian ethnopolitical science: formation, theoretical and methodological principles. In Ethnopolitical science in Ukraine. Becoming. What’s next? (pp. 13-84). Kyiv: Institute of Political and Ethnonational Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

 9. Political science in Ukraine. 1991–2016. (2016). Vol. 2. Theoretical and methodological principles and conceptual results of domestic research. Kyiv: Parliamentary publishing [in Ukrainian]

 10. Kotygorenko, V. (2012). Nation as a dialectical token. Scientific notes of the Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 111-129 [in Ukrainian]

 11. Kotygorenko, V. (2016). Nation-building potential of social crises in Ukraine. Scientific notes of the Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, 3-4 (83-84), 153-174 [in Ukrainian]

 12. Kotygorenko, V., Panchuk, M. (2020). Problems of the terminology of legislation regulating ethno-national relations in Ukraine. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (72), 9-40 [in Ukrainian]

 13. Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso.

 14. Seton-Watson, H. (1977). Nations and States. An Enquiry into Origins of Nations and the Politics of Nationalism. Boulder, Colo: Westview Press.

 15. Guibernau, M. (2012). Identity of nations. Kyiv: Tempora [in Ukrainian]

 16. Riabchuk, M. (2019). Overcoming ambivalence. The Dichotomy of Ukrainian National Identity – Historical Proverbs and Political Consequences. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies [in Ukrainian]

 17. Hnatkevych, Yu. (2009, February 20). On the crisis of national identity in independent Ukraine. Ukrainian Pravda. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/20/3749939/ [in Ukrainian]

 18. Malaniuk, E. (1959). Malorossianism. New York: Publication of the Bulletin Organization of the Defense of the Four Freedoms of Ukraine. URL: https://diasporiana.org.ua/ideologiya/213-malanyuk-ye-malorosiystvo/ [in Ukrainian]

 19. Kuzio, T. (2013). Competing National Identities and Democratization in Ukraine: The Fifth and Sixth Cycles in Post-Soviet Ukrainian History. Acta Slavica Iaponica, 30, 27-46.

 20. Wilson, A. (1997). Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith. Cambridge: Cambridge University Press.

 21. Shulman, S. (2005). National Identity and Public Support for Political and Economic Reform in Ukraine. Slavic Review, 64, 1, 59-87.

 22. Himka, J.-P. (2006). The Basic Historical Identity Formations in Ukraine: A Typology. Harvard Ukrainian Studies, 1-4, 483-484.

 23. Hrabovskyi, S. (2011, January 12). Ukraine between “there” and “here”: Creole alternative. Ukrainian Pravda. URL: http://www.pravda.com.ua/articles/2011/01/12/5773660/ [in Ukrainian]

 24. Hrynov, V. (1995). New Ukraine: how I see it. Kyiv: Abris [in Ukrainian]

 25. Kulyk, V. (1999). Ukrainian nationalism in independent Ukraine. Kyiv: Center for National Security Studies at NaUKMA [in Ukrainian]

 26. Common identity of citizens of Ukraine: features and problems of formation. (2006). National security and defense, 7 (79), 2-38 [in Ukrainian]

 27. Public opinion about the situation in the country, government, politicians and political processes, the state of human rights. (2006). Natsionalna bezpeka i oboronaNational security and defense, 11 (83), 2-26 [in Ukrainian]

 28. Formation of a common identity of the citizens of Ukraine: prospects and challenges (Analytical report of the Razumkov Center). (2007). Natsionalna bezpeka i oboronaNational security and defense, 9 (93), 2-31 [in Ukrainian]

 29. Identity of citizens of Ukraine in the new conditions: status, trends, regional features (Information and analytical materials on the results of the first stage of the Razumkov Center project “Identity of citizens of Ukraine: trends, changes and prospects for national unity”). (2016). National security and defense, 3-4 (161-162), 2-117 [in Ukrainian]

 30. Consolidation of Ukrainian society: challenges, opportunities, ways (Information and analytical materials of the Razumkov Center). (2016). Natsionalna bezpeka i oboronaNational security and defense, 7-8 (165-166), 2-86 [in Ukrainian]

 31. Donbass in the ethno-political dimension. (2014). Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine [in Ukrainian]

 32. Basic principles and ways of forming a common identity of citizens of Ukraine (Information and analytical materials of the Razumkov Center). (2017). Natsionalna bezpeka i oboronaNational security and defense, 1-2 (169-170), 2-61 [in Ukrainian]

 33. Ukraine: 30 years on the European path. (2021) Kyiv: Zapovit [in Ukrainian]

 34. All-Ukrainian census of 2001. URL: https://2001.ukrcensus.gov.ua/ [in Ukrainian]

 35. Assessment by the citizens of Ukraine of the main theses of Putin’s article “On the historical unity of Russians and Ukrainians” (2021). Razumkov Center. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-ukrainy-golovnykh-tez-statti-v-putina-pro-istorychnu-iednist-rosiian-ta-ukraintsiv [in Ukrainian]

 36. Vorona, V., Shulha, М. (Eds.). (2020). Ukrainian society: monitoring of social change, 7 (21) [in Ukrainian]

 37. Bekeshkina, I. (2016). 25 years of independent Ukraine: the path of unity or separation? Ukrainian society: monitoring of social change, 3 (17), 24-35 [in Ukrainian]

 38. Rafalskyi, O., Kotygorenko, V., Panchuk, M. (Eds.). (2015). Political aspects of the crisis in Donbass: diagnosis of the situation and directions of settlement. Analytical report. Kyiv: Kuras Institute of Political and Ethnic Studies [in Ukrainian]

 39. 30 years of independence: what achievements and problems of growth Ukrainians see and what they hope for in the future (2021). Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. Razumkov Center. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/30-rokiv-nezalezhnosti-iaki-zdobutky-i-problemy-zrostannia-bachat-ukraintsi-i-na-shcho-spodivaiutsia-u-maibutnomu [in Ukrainian]

 40. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2021). Trends of trust levels in government and social institutions. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 1 (76), 102-113 [in Ukrainian]

 41. Stepanenko, V. (2017). Ukrainian civic pride: dynamics and features. Ukrainian society. Monitoring of social change, 4 (18), 28-34 [in Ukrainian]

 42. “Портрети регіонів”: підсумки. зведені дані, порівняльний аналіз між областями. (2018).  Cоціологічна група “Рейтинг”. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/portrety_regionov_itogi_svodnye_dannye_sravnitelnyy_analiz_mezhdu_oblastyami.html [in Ukrainian]

 43. Khmelko, V.E. (2014). Dynamics of public support for Ukraine’s sovereignty in the first decades of its state independence (1991-2014). Scientific notes of NaUKMA, 161, 3-9 [in Ukrainian]

 44. Ukrainian society. (2015, May). Kyiv: Kyiv International Institute of Sociology. URL: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=529&page=4 [in Ukrainian]

 45. Vedernikova, I., Mostova, Y., Rachmanin, S. (2014, April 18). Southeast: a branch of our tree. Dzerkalo tyzhnia [in Ukrainian]

 46. Malanchuk, O., Chernysh, N.Yo., Susak, V.I. (2016). Forced choice: identities and attitudes before and after Euromaidan. Ukr. socìum – Ukrainian Society, 4 (59), 8-20 [in Ukrainian]

 47. Generation of Independence: values and motivations (2021). Sociological Group Rating. URL: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_generation_of_independence_082021.pdf [in Ukrainian]

Повний текст