Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальні та політичні процеси в державі в дзеркалі громадської думки

113
9
Стаття(УКР)(.pdf)

За даними опитування визначено ставлення українського населення до таких складових соці­альних і політичних процесів сучасної України, як зовнішньополітичний курс держави; обмеження певних груп громадян у виборчому праві; екологічна ситуація в макрорегіонах проживання; вакцинація. Проаналізовано дані оцінки українцями політичної ситуації в державі та рівня напруженості у суспільстві. Вивчено потенційні поведінкові реакції громадян України на незадоволеність соціально-політичними процесами в державі. Досліджено рівень довіри укра­їнців на кінець 2021 р. до Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Президента України В. Зеленського, Національного банку України, політичних партій, вітчизняних засобів масової інформації, відомих українських політиків.

  1. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2021). Trends of trust levels in government and social institutions. Ukr. socìumUkrainian Society, 1 (76), 102-113 [in Ukrainian]

  2. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2020). Trends in civic engagement and the trust level in Ukraine. Ukr. socìumUkrainian Society, 1 (72), 162-185 [in Ukrainian]

  3. Balakireva, O.M., Dmytruk, D.A. (2017). Trends of socio-political attitudes: December 2017. Ukr. socìumUkrainian Society, 4 (63), 145-167 [in Ukrainian]

Повний текст