Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Дотаційність бюджетів територіальних громад як фінансовий механізм інклюзивного сільського розвитку

32
5
Стаття(УКР)(.pdf)

Проблематика вирівнювання фінансової спроможності різних населених пунктів і територій перебувала у центрі уваги державної влади на всіх етапах розвитку. В умовах децентралізованих перетворень і спрямованості на досягнення цілей сталого інклюзивного розвитку змінено принципи горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій і запроваджено нову модель бюджетних відносин. У статті проаналізовано результати впровадження нової моделі, досліджено трансфертну залежність місцевих бюджетів у розрізі громад з центрами у селах, селищах і містах, розглянуто дотаційність як механізм інклюзивного сільського розвитку. Визначено, що внаслідок фінансової децентралізації та посилення фіскальної спроможності громад завдяки збільшенню податкових надходжень у середньому на 27% частка дотаційних місцевих бюджетів знизилася з 95% у дореформений період до 75% у 2021 р. Оцінено, що сільські територіальні громади є найбільш трансфертно залежними і серед отримувачів базової дотації як інструменту підтримки податкоспроможності території їх частка становить 45,3%; серед селищних громад – 31%, серед громад з центром у містах – 21,9%. Обґрунтовано, що недостатність власних фінансових ресурсів і значна залежність від підтримки центрального бюджету спричинена нерозвинутістю сільського ринку праці та переважанням неформальної зайнятості (працевлаштування без сплати податків). А розосередженість сільської поселенської мережі, вища вартість послуг на душу населення, тривалий занепад інфраструктури і, відповідно, вища вартість її відновлення потребують додаткових субвенцій для підтримки багатофункціональності сільських територій. Це підкреслює необхідність запровадження спеціальних механізмів фінансової підтримки села з урахуванням недосконалостей минулорічних субвенцій. На прикладі субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, обсяг якої залежав від кількості сільського населення, доведено невідповідність розподілу коштів принципам інклюзії. У подальшому об’єктом дослідження будуть фінансові ресурси громад та розроблення механізмів справедливого їх розподілу і використання між всіма поселенськими одиницями для підвищення інклюзивності сільського розвитку. Нові виклики, спричинені війною Росії проти України, потребуватимуть розроблення оновленої методики державної фінансової підтримки територіальних громад. Вона базуватиметься на реальній оцінці чисельності населення, яке проживатиме в громадах на час закінчення війни, і враховуватиме вартість зруйнованого та пошкодженого майна, завданих збитків тощо. Для органів місцевого самоврядування у короткостроковій перспективі пріоритетними напрямами стануть концентрація зусиль для швидкого та якісного відновлення, перегляд стратегій розвитку громад з посиленням інклюзивної складової, реальна оцінка кількості людей, для яких і за допомогою яких здійснюватиметься розбудова країни.

 1. Borodina, O.M. (Ed.). (2020). Inclusive rural development in Ukraine: monograph. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, SO “Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine”. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/330.pdf [in Ukrainian]

 2. Lunina, I.O. (Ed.). (2010). Diversification of local budget revenues. Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, SO “Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine”. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/Mon_Lunina2010W.pdf [in Ukrainian]

 3. Kulchytskyi, M.I., Zabrotska, O.V. (2015). Financial territorial equalization in the system of interbudgetary relations: monograph. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian]

 4. Pysmennyi, V.V. (2018). Theoretical and methodological aspects of formation of local budgets: monograph. Ternopil: Ternopil National Economic University [in Ukrainian]

 5. Benovska, L. (2019). Financial equalisation in the context of decentralisation reform of power: problems and perspectives. Svit finansiv – World of Finance, 2 (59), 85-97 [in Ukrainian]

 6. Volokhova, I.S. (2013). Financial equalisation in Ukraine: search for an efficient model. Problemy economiky – The Problems of Economy, 4, 324-330 [in Ukrainian]

 7. Matsuk, Z.A. (2014). Fiscal federalism as a decentralised model of forming budgetary regulation in Ukraine. Fìnansi, oblìk ì audit – Finance, accounting and audit, 1, 81-94. URL: https://kneu.edu.ua/userfiles/arch/14-4873.pdf [in Ukrainian]

 8. Shyshko, O.V. (2009). Improving the system of financial equalization in Ukraine. Kyiv: Academy of Financial Management [in Ukrainian]

 9. Bereziuk, K. (2022, January 26). Decentralization: which communities feed Ukraine, and which subsidize. Glavcom. URL: https://glavcom.ua/publications/decentralizaciya-yaki-gromadi-goduyut-ukrajinu-a-yaki-dotaciyni-817171.html [in Ukrainian]

 10. Shershen, O. (2021, October 27). Reverse subsidy kills any motivation of local authorities. 104 million UAH is taken from Lutsk. Volynski novynyVolynnews. URL: https://www.volynnews.com/ua/news/all/reversna-dotatsiia-vbyvaye-bud-iaku-motyvatsiiu-mistsevoyi-vlady-u-lutska-zabyraiut-104-mln-hrn/ [in Ukrainian]

 11. Internal aspects – distribution of infrastructure subvention within JTC. (2021). In O.M. Borodina (Ed.), Spatial justice in land use and sustainable rural development. Book 1. Equity in access to land resources and benefits from their use in rural areas (pp. 123-130). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, SO “Institute for Economics and Forecasting, National Academy of Sciences of Ukraine”. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/350.pdf [in Ukrainian]

Повний текст