Громадська думка та оцінки ситуації листопад – грудень 2010 р.

308
3
Стаття(УКР)(.pdf)

Аналіз громадської думки наприкінці року презентує загальні оцінки поточної ситуації в країні, оцінку результатів місцевих виборів та динаміку довіри до місцевих органів влади, динаміку електоральних орієнтацій, сприйняття стану демократії та погляд на політичну опозицію, самооцінки економічного становища та перспектив розвитку країни та власного життя, динаміку соціально-економічних оцінок та очікувань та динаміку довіри до основних соціальних інститутів та організацій.

Повний текст