Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Освітні потреби населення в контексті розширення інформаційного простору

346
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена аналізу освітніх потреб українського населення в контексті соціокультурних змін, що відбуваються в сучасному світі під впливом процесів інформатизації, глобалізації, загальної медіалізації і комп’ютеризації. Обговорюються умови, що сприяють чи заважають становленню інформаційного простору з його вимогами у своєчасній і достовірній інформації, в знаннях, у підвищенні рівня освіти. Стверджується, що феномен інформації сьогодні надає особливий сенс процесу комунікації, який спричиняє трансформацію освітніх потреб та інтересів.

Повний текст