Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Теоретико-методологічні засади аналізу політики протекціонізму

288
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти наукового дискурсу щодо проблематики протекціонізму. Розглядається поняття протекціонізму у вузькому та широкому значенні, досліджується діалектика змісту категорії у сучасних глобалізаційних умовах. Висвітлюється та узагальнюється проблема практичної реалізації політики в різних країнах поряд з лібералізацією. Здійснюється короткий аналіз рівня та необхідності застосування протекціонізму в Україні.

 1. Kas’janov, G.V. (1999). Teorii’ nacii’ ta nacionalizmu. Kyiv: Lybid’ [in Ukrainian]

 2. Dymydet, V.V. (2007). Perspektyvy integracii’ nacional’nogo biznesu Ukrai’ny do Svitovoi’ torgovel’noi’ systemy v umovah polityky podvijnyh standartiv SOT. Zovnishnja torgivlja: pravo ta ekonomika, 4 (33), 12-15 [in Ukrainian]

 3. Vsemirnaja torgovaja organizacija i nacional’nye jekonomicheskie interesy. (2003). Moscow: Nauka [in Russian]

 4. WTO Staff, Report to the TPRB from the Director – General on the Financial and Economic Crisis and Trade – Related Developments. (2009, February 9). [in English]

 5. Antykryzova polityka v sviti ta Ukrai’ni: porivnjal’na ocinka zahodiv ta ekonomichnyh efektyv. (2009). Kyiv: In-t ekon. doslidzh. ta polit. konsul’tacij. URL: www.ier.kiev.ua [in Ukrainian]

 6. Kredisov, A.I. (2001). Upravlenie vneshnejekonomicheskoj dejatel’nost’ju. Kyiv: VIRA [in Russian]

 7. Svinuhov, V.G. (2005). Tamozhenno-tarifnoe regulirovanie vneshnejekonomicheskoj dejatel’- nosti i tamozhennaja stoimost’. Moscow: Jekonomist’ [in Russian]

 8. Jurchenko, K. (2009). Zagal’ni pryncypy reguljuvannja mizhnarodnoi’ torgivli v ramkah Svitovoi’ organizacii’ torgivli ta pidvyshhennja zagal’nogo ekonomichnogo rozvytku krai’n, shho rozvyvajut’sja. Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i parvo, 10, 61-63 [in Ukrainian]

 9. Andrjejev, O.V. (2009). Perspektyvy zapozychennja svitovoi’ praktyky zastosuvannja protekcionizmu dlja rozvytku avtomobilebuduvannja. Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja, 1(24), 1-9 [in Ukrainian]

 10. Todaro Michael, P. (1997). Economic Development – 6thed. Addison: Wesley Publishing Company [in English]

 11. Mun, T. (1895). England’s Treasure by Forraign Trade. New York and London: Macmillan and Co. [in English]

 12. List, F. (1976). The National System of Political Economy. London [in English]

 13. Mendeleev, D.I. (1995). Zavetnye mysli: poln. izd. (vpervye posle 1905 g.). Moscow: Mysl’ [in Russian]

 14. Filatov, V.V. (2009). Naprjamky suchasnoi’ mytnoi’ polityky Ukrai’ny. Mytna sprava, 4 (64), 24-30 [in Ukrainian]

 15. Luk’janenka, D.G., Poruchnyka, A.M. (Eds.). (2006). Upravlinnja mizhnarodnoju konkurentospromozhnistju v umovah globalizacii’ ekonomichnogo rozvytku. Kyiv: KNEU [in Ukrainian]

Повний текст