Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Імітаційно-периферійна модель суспільного розвитку України в контексті сучасних глобальних трансформацій

321
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена проблемі впливу картини соціального світу на вибір соціальними суб’єктами траєкторії суспільно-історичного розвитку.

Демонструється, що картину соціального світу тих соціальних суб’єктів, які визначають стратегію розвитку України,складають ідеї та смислові конструкти, запозичені з домінуючих напрямів суспільної думки Заходу. Відповідно розкривається імітаційно-периферійний характер моделі суспільного розвитку України.

Досліджується ставлення населення України до даної моделі.

  1. Давыдов В.М. Латиноамериканская периферия мирового капитализма: очерки социально-экономического развития. Москва: Наука, 1991. 240 с.

  2. Пребиш Р. Периферийный капитализм: есть ли ему альтернатива? Москва: ИЛА РАН, 1992. 337 с.

  3. Тарасенко В.І., Іваненко О.О. Проблема соціальної ідентифікації українського суспільства (соціотехнологічна парадигма). Київ: ІС НАНУ, 2004. 576 с.

  4. Фисун А.А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации. Харьков: Константа, 2006. 351 с.

  5. Gilman N. Mandarins of the Future: Modernization Theory in Cold War America. Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 2003, 344 p.

  6. Grosfoguel R. World-Systems Analysis in the Context of Transmodernity, Border Thinking, and Global Coloniality. Review (Fernand Braudel Center), 2006, Vol. 29, No. 2, p. 167–188.

Повний текст