Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Еволюція міської цивілізації і післяміські форми розселення в Україні

344
4
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджуються цикли розвитку міської цивілізації та відповідні пропорції між основними секторами міської економіки та їх галузевим наповненням в Україні.

Автор доходить висновку про високий рівень концентрації видів діяльності в галузях третинного і четвертинного секторів та загальний перехід України до економіки постіндустріального типу.

Розглядаються післяміські форми розселення як продукт еволюції міської цивілізації.

 1. Трейвиш А.И. Производство и расселение до и после перехода к рынку. Проблемы расселения: история и современность. Москва: ИГ РАН, 1997. С. 43–53.

 2. Економічна активність населення України, 2011: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2012. С. 16.

 3. Регіони України, 2005: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2006. С. 116–118.

 4. Регіони України, 2007: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2008. С. 126–128.

 5. Регіони України, 2011: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2012. С. 32–33.

 6. Регіони України, 2012: стат. зб. Київ: Держкомстат України, 2013. С. 77–79.

 7. Маергойз К.М., Лаппо Г.М. География и урбанизация. Вопросы географии. 1974. № 96. С. 96.

 8. Пчелинцев О.С. Урбанизация и регулирование городского роста. Урбанизация и развитие новых регионов. Москва, 1976.

 9. Корцелли П. Моделирование и планирование развития городских агломераций. Проблемы урбанизации и расселения. Москва, 1976. С. 197–209.

 10. Webber M.M. Explorations in the Urban Structure. Philadelphia, 1964.

 11. Лаппо Г.М. Экономические линии в территориальной структуре народного хозяйства. Вопросы географии. 1979. № 112. С. 60–75.

 12. Лаппо Г.М. Экономически опорный каркас территории и его роль в расселении. Москва, Киев: Институт географии АН СССР, СОПС УССР АН УССР, 1979. 15 с.

 13. Прибиткова І.М. Зміни в поселенській структурі населення України та тенденції міграції. Українське суспільство. Двадцять років незалежності: соціол.моніторинг. Т. 1. Аналітичні матеріали. Київ, 2011. С. 102–114.

Повний текст