Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальні медіа як механізм протестної мобілізації в сучасному українському суспільстві

414
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглядаються соціальні медіа як опосередкований Інтернетом поліфункціональний комунікативно-інформаційний механізм, що має ряд відмінностей від традиційних медіа,зокрема у вимірі масової мобілізації до політичної участі.

Конструюються емпіричні показники дослідження мобілізаційного впливу соціальних медіа, зокрема у вимірі конвенційних та неконвенційних форм політичної участі.

Аналізуються особливості масової мобілізації до політичної участі у вимірі «конвенційне – неконвенційне» серед мешканців Львова із використанням індексу дестабілізаційності протестного потенціалу, створеного Є. Головахою, А. Горбачиком і Н. Паніною.

 1. Steuer J. Defining virtual reality: Dimensions determining telepresence. Journal of Communication, 1992, Vol. 42, pp. 73–93.

 2. Friedland J., Rogerson K. How Political and Social Movements Form on the Internet and Hon-They Change Over Time. Literature Reviews prepared for the Internet Radicalization Workshop. Research Triangle Park. North Carolina: Institute for Homeland Security Solutions, 2009. URL: https://www.ihssnc.org/portals/0/IRW%20Literature%20Reviews%20Political°/o20and%20Social%20Movements.pdf

 3. Corrado A., Firestone C. Elections in Cyberspace: Toward a New Era in American Politics. Washington, 1996.

 4. Степаненко В. “Кому потрібне громадянське суспільство?”: соціальний капітал та проблеми формування громадянської ідентичності в Україні. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. К.: Стилос, 2002. С. 334–341.

 5. Migdal J.S. Strong States, Weak States: Power and Accommodation. Understanding Political Development / Weiner M., Huntington S.P. (Eds.). Boston, 1987, pp. 391–434.

 6. Жиро Т. Политология. Х.: Гуманитарный центр, 2006. 122 с.

 7. Панина H.В. Избранные труды по социологии: в 3 т. Т. III. Социология политики, национальных отношений, общественного мнения и социальная психиатрия. К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2012. 328 с.

 8. СБУ призвала украинцев бойкотировать “ВКонтакте” и другие российские соцсети. 17 Октября 2014. URL: http://ain.ua/2014/10/17/545605

 9. Ворона В.М. Соціологічні виміри суспільства: (виступ на загальних зборах НАН України). Вісн. НАН України. 2011. № 7. С. 34–37.

 10. Rosenau J.N. Citizenship between Elections. An Inquiry into the Mobilizable American. N.Y.; L., 1974, 526 р.

 11. Хенрих Х.-Г. Но на чужой манер хлеб русский не родится. Диалог. 1993. № 2. С. 54–56.

Повний текст