Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інклюзивна освіта в Україні: рівень готовності керівників масових шкіл

326
7
Стаття(УКР)(.pdf)

Представлено результати дослідження рівня обізнаності щодо методики організації інклюзивного навчання, впровадження нових педагогічних технологій з інклюзії у навчально-виховний процес освітнього закладу та рівень готовності до реалізації цієї моделі освіти керівників масових шкіл на основі матеріалів щодо реалізації Міжнародного проекту «Східне партнерство у сфері педагогічних інновацій в інклюзивній освіті» (ІNOVEST) «Впровадження педагогічних інновацій в інклюзивну освіту»

  1. Ервін Е., Кугельмас Д. Підготовка вчителів та вихователів до роботи в інклюзивних класах та групах. Київ: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2000.

  2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: моногр. Київ: Самміт-книга, 2003. 272 с.

  3. Колупаєва А.А., Софій Н.З., Найда Ю.М. та ін. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. Л.І. Даниленко. Київ, 2007. 128 с.

  4. Дікова-Фаворська О.М. Актуальні проблеми соціальної інтеграції осіб з особливими потребами. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2005. № 652. С. 151–155.

  5. Боднар О.С. Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітніх шкіл: дис. … канд. пед. наук. Київ: Ун-т менеджменту освіти АПН України, 2008. 18 с.

Повний текст