Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інформаційно-комунікаційні технології як технологічний базис інклюзивного соціального та економічного зростання

399
13
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено взаємозв’язок між ступенем включеності (інклюзії) суспільства в процес соціально-економічного зростання та його масштабами й темпами. Виявлено, що якщо інтереси суспільства ігноруються (переважають бізнес-цілі або абстрактні державні), це призводить до негативної реакції соціуму – песимізму та спротиву змінам. Це є характерним для соціально-економічних систем, що розвиваються, і для розвинутих.

В Україні, орієнтованій на ліберальну економічну модель, цей взаємозв’язок використовується недостатньо. Наслідком цього стало істотне відставання в позиціях глобальних рейтингів. Тому для України актуальною є розробка конкретних організаційних, інституційних, фінансових механізмів з пришвидшення впровадження в господарську практику та повсякденне життя передових досягнень науково-технічного прогресу (особливо інформаційно-комунікаційних технологій) і дифузія інновацій у всі сектори національної економіки з акцентом на соціальну складову розвитку: людський капітал, якість життя населення, забезпечення йому доступу до основних послуг. Це проілюстровано на прикладі реформи сільської медицини, яку можна було б здійснити з використанням державно-приватного партнерства (тристороннього партнерства держави, бізнесу та місцевих громад), що дозволило б більш ефективно досягти як безпосередньо цілей реформи, так і суттєво покращити умови функціонування місцевих громад, які мають свої специфічні проблеми.

Проте в Уряді України відсутній єдиний план розвитку та політика щодо розвитку державно-приватного партнерства. Інформаційно-телекомунікаційні технології не входять до пріоритетів державно-приватного партнерства в Україні, хоча в Європейському Союзі державно-приватне партнерство охоплює широкий спектр секторів інфраструктури, у тому числі: транспорт, комунальні послуги, соціальну інфраструктуру на національному та місцевому рівнях.

На базі дослідження досвіду вирішення таких питань в Європі запропоновано здійснити ряд заходів щодо підвищення комп’ютерної грамотності населення старшого віку, з огляду на значну протяжність України, віддаленість окремих населених пунктів і вікову структуру.

  1. The Inclusive Growth and Development Report 2017 / World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2017.pdf

  2. Unlocking the ICT growth potential in Europe: Enabling people and businesses. Using Scenarios to Build a New Narrative for the Role of ICT in Growth in Europe. A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, Content & Technology. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/new-study-unlocking-ict-growth-potential-europe-enabling-people-and-businesses

  3. Доклад о мировом развитии “Цифровые дивиденды” / Международный банк реконструкциии развития. Вашингтон: Всемирный банк, 2016.

  4. Measuring the Information Society Report 2017. Volume 1. International Telecommunication Union. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2017/MISR2017_Volume1.pdf

  5. Україна піднялася на 6 позицій у Глобальному інноваційному індексі. URL: https://uifuture.org/uk/post/ukraina-pidnalasa-na-6-pozicij-u-globalnomu-innovacijnomu-indeksi_305

  6. Неутешительно. Украина в мировых рейтингах. Корреспондент.net. 2018. 8 февраля. URL: https://korrespondent.net/ukraine/3938686-neuteshytelno-ukrayna-v-myrovykh-reitynhakh

  7. Гураль Л. Україна у світових рейтингах: Глобальний інноваційний індекс. INFORMAL. 2016. URL: http://informal.com.ua/ratings/ukrajina-u-svitovyh-rejtynhah-hlobalnyj-innovatsijnyj-indeks/

  8. Устінов О.В. Медична реформа: прийнято закон про сільську медицину. Український медичний часопис. 2017. URL: http://www.umj.com.ua/article/116845/medichna-reforma-prijnyato-zakon-pro-silsku-meditsinu

  9. Тараненко С. Електронні державні послуги замість радянської моделі держави – успішні приклади е-Естонія. URL: http://www.slideshare.net/svetonline/mou-29427332

  10. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/ifo-projects

Повний текст