Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Е-урядування як інструмент соціального інжинірингу суспільства в Україні

427
24
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено сучасний стан розвитку е-урядування в Україні, його можливості у здійсненні со­ціального інжинірингу суспільства, як сукупності підходів до зміни організаційних структур, інститутів, що визначають поведінку громадян, з метою більш повного розкриття внутрішнього потенціалу соціальної системи. Виокремлено пріоритетні напрями розширення е-урядування, що нададуть ширші технічні та організаційні можливості формування у громадян усвідомлення комплексу їх прав та обов’язків у відносинах з державою та їх реалізацію. Встановлено, що в Україні е-урядування, е-участь вже створили для суспільства, державного управління, бізнесу значні переваги через велику кількість е-сервісів держави на центральному та регіональному рівні. До недоліків е-урядування в Україні належить відсутність його статистики, хоча міжнародні організації оцінюють його рівень як високий; рівень доступності для громадськості сервісів е-бюджету оцінено як обмежений, прозорість процесу – як недостатню. Якість е-сервісів потребує покращення, оскільки інтерфейси е-урядування не уніфіковані, часто незручні. Брак прозорості витрачання бюджетних коштів знижує довіру суспільства до державних інститутів, обумовлює значний обсяг тіньової економіки. Встановлено, що в Україні всі спроби держави провести е-ідентифікацію через ID-карти, банківську сферу та через операторів мобільного зв’язку не були достатньо результативними через недостатньо послідовний підхід держави в цьому питанні. Також цьому заважає недостатній розвиток цифрової інфраструктури, платіжних і розрахункових систем, незважаючи на те, що ці елементи успішно розвиваються, створюється відповідна законодавча база, гармонізована з вимогами ЄС. Запропоновано напрями поглиблення партнерства держави та суспільства з покращення якості е-урядування шляхом вирішення проблеми е-ідентифікації для ширшого охоплення суспільства е-послугами держави, впровадження непрямих методів контролю доходів громадян, збільшення безготівкових розрахунків для зменшення обсягів тіньової економіки.

  1. Speranskii, V.I. (1995). The art of management – from Sumerians to the present day. Promyshlennyi vestnik Rossii, 5, 36-37 [in Russian]

  2. United Nations E-Government Survey 2018. (2018). New York: United Nations. URL: https://publicadministration.un.org/egovkb/portals/egovkb/documents/un/2018-survey/e-government%20survey%202018_final%20for%20web.pdf

  3. Digital dividends. World development Report 2016. (2016). International Bank for Reconstruction and Development. Washington: World Bank. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf

  4. Project Digital Agenda for Ukraine – 2020. Conceptual foundations (version 1.0). (2016). Hi Tech Office Ukraine. URL: URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf [in Ukrainian]

  5. Digital Public Services. Digital Single Market. (2018). URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-public-services-scoreboard

  6. The Open Budget Survey 2017. International Budget Partnership. URL: https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/

  7. Harmonisation of the digital markets in the Eastern Partnership. Study report. Short term high quality studies to support activities under the Eastern Partnership HiQSTEP PROJECT. (2015). URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/hdm_study_final_report_v1.0.11.pdf

  8. Rudenko, V. (2018, October 12). BankID from a blank sheet: NBU is trying to restart the stagnating project. URL: https://finclub.net/analytics/bankid-s-chistogo-lista-nbu-pytaetsya-perezapustit-stagniruyushchij-proekt.html [in Ukrainian]

Повний текст