Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Інституційні засади та основні організаційні форми громадських обговорень в Україні

457
28
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто актуальність налагодження ефективного громадського контролю за всіма гілками влади в сучасному українському суспільстві. Теоретична інтерпретація поняття “громадянська участь” починається з аналізу понять “громадянство”, “громадськість”, акцентується відмінність громадянської участі від громадянських практик. Стверджується, що необхідним соціальним середовищем для громадянської участі є громадянське суспільство, сутність якого полягає у виокремленні в суспільстві найбільш соціально активної його частини. Наголошується, що організаційні форми громадянської участі визначаються, насамперед, особливостями соціального контексту конкретного суспільства. Звертається увага на методологічну важливість розрізняти форму громадянської участі та її реальний соціальний зміст, що дозволить уникати помилкового визначення громадянської участі тих форм залучення, які за змістом цьому не відповідають (феномен “професійних мітингувальників”). Детально розглянуто конституційно-правові засади опосередкованого впливу громадськості на державну політику. Незважаючи на достатньо довгу історію існування інституту громадських обговорень в Україні, збережено більшість елементів радянської практики проведення таких обговорень, насамперед, формальність зазначеної процедури. Важливим є використання потенціалу такої організаційної форми громадської участі, як громадські ради. Проте практика діяльності таких рад свідчить про значні перешкоди їх нормальному функціонуванню. Серед основних причин є організаційно-фінансова залежність таких рад від органів виконавчої влади, недостатня інформаційна відкритість останніх для громадськості, а також проблема правового захисту та особистої безпеки місцевих активістів. Натомість основним показником ефективності інституту громадських обговорень має стати використання органами виконавчої влади конструктивних пропозицій, висловлених за результатами таких обговорень.

 1. Stepanenko, V. P. (2015). Civil Society: Discourses and Practices. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 2. Babich, B. Models of responsible citizenship. URL: https://www.facebook.com/Bogdana.Babych

 3. Reznik, O. (2011). Civil Practices in the Transition Society: Factors, Subjects, Methods of Realization. Kyiv: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Ukrainian]

 4. Pattie, Ch., Seyd, P., Whiteley, P. (2003). Citizenship and Civic Engagement: Attitudes and Behavior in Britain. Political studies, 51, 443-468.

 5. Civil Society: History and Modernity. (2010). Odessa: Legal Literature [in Ukrainian]

 6. Shcherbakova, I.V. (2017). Features of territorial residence as a factor of civic participation. Sotsiologicheskij Zhurnal – Sociological Journal, 3, 64-79. DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2017.23.3.5364 [in Russian]

 7. Stegniy, O.G. (2008). Types of political culture of regional communities in Ukraine. Visnyk of Lviv University. Series Sociological, 2, 32-56 [in Ukrainian]

 8. A British Bill of Rights: Informing the debate. The Report of the Justice Constitution committee. (2007). London: Justice

 9. Lobbying: Access and influence in Whitehall. First Report of Session 2008-09. Vol. I. (2008). House of Commons, Public Administration Select Committee. London: The Stationery Office Limited

 10. Dlugopolsky, O. (2006). Models of Lobbying: International experience and Ukrainian specificity. Journal of European Economy, 1, 27-51

 11. Mechanisms of improvement of the legislative provision of the organization and holding of parliamentary hearings in Ukraine. Analytical note by the National Institute for Strategic Studies. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1275 [in Ukrainian]

 12. Public Participation in the Legislative Process: Problems and Ways to Improve Efficiency. (2009). Kyiv: Laboratory of Legislative Initiatives [in Ukrainian]

 13. Public councils in figures: a nationwide report on monitoring the formation of public councils at central and local executive authorities. UCIPRD. (2011). Kyiv: Ukraine [in Ukrainian]

 14. Ukraine: Political Modernization Strategies. Collection of scientific and analytical reports. (2011). Kyiv: National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian]

 15. State of development of civil society in Ukraine. Analytical report. (2017). Kyiv: National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian]

 16. Nesterovych, V.F. (2018). Constitutional and legal approval of public discussions in the country. Visnyk Luhanskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E.O. Didorenka, 1, 32-44 [in Ukrainian]

 17. Problems of Legitimation of the Institute of Lobbying in Ukraine and the ways of their solution. Materials of Public Discourse, Kyiv, October 12, 2009. (2009). Kyiv: SEA Moskalenko O.M. [in Ukrainian]

Повний текст