Середній клас як об’єктивована ідеологема

697
68
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено середній клас як соціальну спільноту. Проаналізовано роль ідеологічного дискурсу у формуванні конструкта середнього класу, зазначено, що різноманітні концепції середнього класу виконують “соціально-інженерну” функцію, формуючи соціальну спільноту “середній клас”, подібно до того, як робітничий клас перетворився з “класу в собі” у “клас для себе”, насамперед, під впливом соціалістичних ідеологій (саме у цьому сенсі автор розглядає середній клас як “об’єктивовану ідеологему”). Соціальна концепція може стати класоутворюючим чинником, якщо перетворюється на ідеологічну концепцію та “опускається” на рівень “повсякденної ідеології” та соціальної міфології. При формуванні конструкта середнього класу (і його позитивного іміджу) у масовій свідомості відіграли роль такі міфологеми стосовно його характеристик і суспільних функцій: “серединності”, “поміркованості”, “демократичності”, “нормативності”, “конструктивності”, “прогресивності”. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що характеристики представників “ядра” середнього класу, представлені у масовій свідомості, у цілому відповідають стереотипам, сформованим у рамках ліберальних ідеологічних концепцій, згідно з якими вони мають характеризуватися більш високим, ніж представники нижчого класу, рівнем соціальної активності, а також рівнем інтерналізації демократичних цінностей. Проте цим стереотипам суперечить той факт, що в українських реаліях представники “ядра” середнього класу та вищого класу частіше, ніж представники нижчого класу, залучені до корупційних практик. Це підтверджує існування закріпленої на рівні соціальних стереотипів “корупційної субкультури” українського суспіль­ства, яка охоплює у тому числі й середній клас. Автор приходить до висновку, що у поведінкових практиках і груповій свідомості представників українського середнього класу мають місце суперечливі тенденції як відображення суперечностей розвитку сучасного українського суспільства. І будь яка з цих тенденцій має шанс на реалізацію, що визначатиме у найближчому майбутньому соціальне обличчя середнього класу та його роль у суспільних змінах в Україні.

 1. Diligenskii, G.G. (2002). Middle class people. Moscow: Institut Fonda Obshhestvennoe mnenie [in Russian]

 2. Popova, I.P. (2005). Middle layers, middle class in the Russian society – to the issue of correlation. Socis – Sociological Studies, 12, 65-76 [in Russian]

 3. Class-in-itself and class for-itself. (1989). In S.S. Averincev (Ed.), Philosophical encyclopedic dictionary (p. 259). Moscow: Sovetskaya entsiklopediya [in Russian]

 4. Popova, I.M. (2000). Everyday ideologies. How they live, change, and disappear. Kiev: Institute of Sociology NAS of Ukraine [in Russian]

 5. Anderson, B. (2001). Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian]

 6. Hahulina, L. (1999). Subjective middle class: income, financial situation, value orientations. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i sotsialnye peremeny Public opinion monitoring: economic and social change, 2, 24-33 [in Russian]

 7. Thomas, W.I. (1928). The Child in America: Behavior Problems and Programs. New York: Knopf

 8. Goldthorpe, J. (2002). Occupational Sociology, Yes: Class Analysis, No: Comment on Grusky and Weeden’s Research Agenda. Acta Sociologica, 45 (3), 211-217.

 9. Bourdieu, P. (2007). Sociology of social space. Moscow: Institute of experimental sociology, Saint Petersburg: Aleteya [in Russian]

 10. Kutsenko, O.D. (2000). Society of the unequals: class analysis of inequalities in modern society. The approaches of western sociology. Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian]

 11. Sztompka, P. (2012). Trust is the basis of society. Moscow: Logos [in Russian]

 12. Sillamy, N. (1967). Dictionnaire de la psychologie. Paris: Larousse [in French]

 13. Tolstoi, L.N. (1993). Way of life. Moscow: Respublika [in Russian]

 14. Lipset, S.M. (2016). Political man: the social bases of politics. Moscow: Mysl [in Russian]

Повний текст