Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Міфоаналітична концептуалізація лідерства в соціології уяви Ж. Дюрана

181
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто теоретико-методологічні основи лідерства з урахуванням ключових підходів і архетипних теорій в умовах ціннісних змін сучасності. Визначено специфіку підґрунтя класичної типології лідерства М. Вебера як проявів дорефлексивної, емоційної та раціоналізованої довіри до лідера. Окреслено типологічні засади архетипових патернів лідерства на основі доміну­вальної харизми, відповідності контексту та базових потреб. Виявлено можливості застосування основних ідей соціології глибин Ж. Дюрана у сучасних концепціях лідерства, звертаючи увагу на проблеми інтерпретації гендерних архетипів та їх синергійних ефектів як стабілізувальних атракторів. Досліджено основні положення філософії Ж. Дюрана, акцентуючи можливість подолання панівного в західній культурі логоцентричного світогляду та відкриття горизонтів дієвості живих смислових комплексів архетипів і міфів. Останні запропоновано роз­глянути як основні когнітивні та емоційні активи лідерства з метою обґрунтування джерел інноваційного та самореалізаційного потенціалу сучасних лідерів. Розглянуто особливості застосування міфоаналізу до сфери політичного лідерства, яке зазнає видозмін відповідно до режимів діурна та ноктюрна у героїчних, драматичних і містичних наративах. Досліджено особливості міфокритичного та міфоаналітчиного методу Ж. Дюрана. Наголошено, що міфоаналіз розширює міфологічний наратив до соціокультурного контексту епохи, країни, періоду, універсальних соціальних практик, вибудовуючи ідеальну міфомодель навіть за межами історичного часу у вічному поверненні міфу. Розглянуто концептуальне переформатування архетипів гендерного лідерського дискурсу в комунікативних підставах моральної дії. Визначено комунікативні аспекти лідерства у маскулінних і фемінних мотивах архетипів полювання й турботи.

 1. Inglehart, R., Welzel, C. (2011). Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence. Moscow: Novoe izdatelstvo [in Russian]

 2. Jung, K.G. (2016). Archetype and symbol. Moscow: Kanon [in Russian]

 3. Durand, G. (1984). Anthropological structures of the imaginary. Paris: Dunod [in French]

 4. Eliade, M. (1998). The myth of the eternal return. Archetypes and repetition. Saint Petersburg: Aleteya [in Russian]

 5. Neumann, E. (1991). The Great Mother: An Analysis of the Archetype. Princeton: Princeton University Press.

 6. Mark, M., Pearson, C.S. (2001). The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands Through the Power of Archetypes. New York: McGraw-Hill.

 7. Myers-Briggs I., McCaulley M., Quenk N. (1998). MBTI Manual (A guide to the development and use of the Myers Briggs type indicator). Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press.

 8. Hofstede, G. (1991). Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: McGraw-Hill.

 9. Afonin, E.A., Martynov, A.Y. (2019). Archetype as a source of innovation process. Public manаgement, 3, 28-42.

 10. Donchenko, O., Romanenko, Yu. (2001). Archetypes of social life and politics (deep regulations of psychopolitical everyday life). Kyiv: Lybid [in Ukrainian]

 11. Krymskii, S.B. (2000). Philosophy as the path of humanity and hope. Kyiv: Kurs [in Ukrainian]

 12. Novachenko, T.V. (2013). The archetypal paradigm of the authority of the leader in public administration. Nizhyn-Kyiv: Lysenko M.M. [in Ukrainian]

 13. Weber, M. (1998). Sociology. General historical analysis. Policy. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian]

 14. Neuberger, O. (2002). Lead and let lead: Approaches, results and criticism of leadership research. Stuttgart: UTB [in German]

 15. Kets de Vries, M. (2007). Decoding the Team Conundrum: The Eight Roles Executives Play. Organizational Dynamics, 36, 1, 28-44.

 16. Kets de Vries, M. (2018). Down the Rabbit Hole of Leadership. Leadership Pathology in Everyday Life. Cham: Palgrave Macmillan.

 17. Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50 (4), 370-396.

 18. Wheatly, M. (1992). Leadership and the New Science: Learning about Organization from an Orderly Universe. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

 19. Durand, G. (1993). The Implication of the Imaginary and Societies. Current Sociology, 41 (2), 17-32.

 20. Durand, G. (1973). Symbolic Imagination. Paris: University Press of France [in French]

 21. Durand, G. (1979). Mythical figures and faces of the work: from mythocriticism to mythoanalysis. Paris: Berg international [in French]

Повний текст