Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціальне спрямування цілей технологічної політики

317
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито сутність технологічного розвитку економік країн в посткризовий характер у контексті реалізації соціальних цілей. Показано соціальну спрямованість технологічної політики при формуванні нового технологічного базису господарюючої системи.

Повний текст