Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Концептуальні основи дослідження “Стилю життя багатопоколінної сім’ї”: системний підхід

387
3
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті концептуалізується проблема стилів життя багатопоколінної сім’ї з огляду на системну соціологічну теорію. Автор уточнює понятійно категоріальний апарат, що стосується конструктів “стиль життя сім’ї” та “багатопоколінна сім’я”, а також визначає основні теоретико-методологічні положення, на основі яких може аналізуватися вищезгадана тема.

В статті пропонується концептуальна схема дослідження типології стилів життя багатопоколінної сім’ї на основі критерію інтеграції структурних елементів сімейної системи.

Повний текст