Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Соціологічне дослідження корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах

310
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті здійснено соціологічне дослідження корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах. Визначено рівень її відповідності міжнародним стандартам за різними напрямами. Обґрунтовано висновки про найсуттєвіші проблеми в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах.

  1. Zakon Ukrainy vіd 15.09.1999 № 1045-XIV “Pro profesіinі spіlky, yikh prava ta harantіi dіialnostі”. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1045-14/page2 [in Ukrainan]

  2. Kodeks zakonіv pro pratsyu Ukrainy vіd 10.12.1971 № 322-VIII (zі zmіnamy ta dopovnenniamy). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page3?text=%F0%EE%E1%EE%F7%E8%E9+%F7%E0%F1 [in Ukrainan]

  3. Kravchuk, L.S., Besschastna, T.V. Zarobіtna plata na suchasnomu rynku pratsі Ukrainy. Vіsnyk Poltavskoi derzhavnoi agrarnoi akademіi. URL: http://pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/2011/v2i3/255.pdf [in Ukrainan]

  4. Mezhdunarodnyi HR-standart SA 80001997 “Sotsial’naya otvetstvennost’”. HR-Portal. Soobshchestvo HR-menedzherov. URL: http://www.hr-portal.ru/article/mezhdunarodnyi-hr-standart-sa-80001997sotsialnaya-otvetstvennost%C2%BB [in Russian]

  5. Rіven oplaty pratsі v Ukrainі vіdstav uzhe ne tіlky vіd Yevrosoiuzu, ale i vіd Kytaiu. Finance.ua. URL: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2012/03/23/273748 [in Ukrainan]

  6. Istomina, L.A., Eletskikh, T.V., Elova, O.L. (2010). Rol’ gosudarstva v prodvizhenii korporativnoi sotsial’noi otvetstvennosti. Obzor mezhdunarodnogo opyta. Minsk [in Russian]

Повний текст