Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Поняття топ-менеджера у великому бізнесі: проблема категоріального виокремлення

358
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена категоріальному аналізу поняття топ-менеджера у великому бізнесі. В роботі виявлено основні виміри корпоративного управління, які вирізняють топ-менеджерів як соціальну групу. Володіння активами компанії виокремлює топ-менеджерів-власників та найманих топ-менеджерів. Вимір ієрархії в компанії виокремлює генерального директора, функціональних та лінійних топ-менеджерів. Топ-менеджери дочірніх компаній одночасно підпорядковані генеральному директору своєї компанії і відповідному лінійному топ-менеджеру материнської компанії.

 1. Sakada, M.O., Halec’kyj, V.I. (1998). Menedzher. In V.I. Volovych (Ed.), Sociologija: korotkyj encykl. slovn. (pp. 309-310).Kyiv: Ukr. centr duhovn. kul’tury [in Ukrainian]

 2. Korporatyvne pravlinnja. URL: http://www.scm.com.ua/uk/about-us/governance/ [in Ukrainian]

 3. Audytors’kyj komitet. URL: http://groupdf.com/ua/about/corporate-governance/audit-committee [in Ukrainian]

 4. Burov, I.V. (1991). Rukovoditel’ kak vospitatel’ i organizator (sociologicheskijj analiz). Kyiv: Nauk. dumka [in Russian]

 5. Kysil’, L.Je. (1998). Kerivnyk pidpryjemstva: kompetencija ta administratyvna vidpovidal’nist’. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo [in Ukrainian]

 6. Moldavanova, A.V. (2005). Faktor chasu v “psyhologichnomu profili” kerivnyka. Odesa [in Ukrainian]

 7. Golovneva, I.V., Tverdokhvalova, Ju.L. (2007). Issledovanie gendernykh stereotipov v upravlencheskojj sfere. Teorija i praktyka upravlinnja social’nymy systemamy: filosofija, psyhologija, pedagogika, sociologija, 2, 21-28 [in Russian]

 8. Borshh, L.V. (2007). Ekonomichni zasady ta innovacijni tehnologii’ formuvannja j vykorystannja liders’kogo potencialu. Kyiv [in Ukrainian]

 9. Kostin, D.Ju. (2008). Ehkonomicheskaja ocenka kachestva podgotovki top-menedzherovv ehnergeticheskojj otrasli. Problemi nauki, 5, 37-42 [in Russian]

 10. Topolov, Je.V. (2006). Psyhologichni osoblyvosti agresyvnoi’ povedinky menedzheriv komercijnyh zakladiv. Kyiv [in Ukrainian]

 11. Buko, S.L. (2009). Cinnisni orijentyry suchasnogo menedzhmentu. Kyiv [in Ukrainian]

 12. Karpenko, V.L. (2005). Formuvannja motyviv i stymuliv innovacijnoi’ dijal’nosti pidpryjemstva. Hmel’-nyc’kyj [in Ukrainian]

 13. Roshhin, S.Ju., Solncev, S.A. (2006). Rynok truda top-menedzherov v Rossii. Moscow: GU VShEh [in Russian]

 14. Rahmanov, O. (2012). Vlasnyky velykogo kapitalu jak sub’jekt social’no-ekonomichnyh peretvoren’ v Ukrai’ni. Kyiv: In-t sociologii’ NAN Ukrai’ny [in Ukrainian]

Повний текст