Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Освітня нерівність як бар’єр висхідної мобільності

359
2
Стаття(УКР)(.pdf)

Серед відомих каналів соціальної мобільності найбільш доступним для широких верств населення є освітній, але його ефективному використанню перешкоджає зростаючий протягом трансформаційного часу бар’єр – поглиблення освітньої нерівності відносно малозабезпечених шарів.

Перспективними засобами мінімізації освітньої нерівності сьогодні можуть бути створення достатніх умов у загальноосвітній школі (в якій через незаможність користувачів немає додаткових платних послуг – найбільш масовій і уразливій ланці середньої освіти)для когнітивної селекції, опанування сучасними інформаційними технологіями, англійською(основною мовою навчального Інтернету), користування онлайн-освітою.

 1. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992. 543 с.

 2. Ястребов Г.А. Характер социально-экономической дифференциации населения: сравнительный анализ России и Европы. Мир России. 2010. № 3. с. 57–89. URL: http://demoscope.ru/weekly/2012/0503/analit02.php

 3. Максимова М.Л. Образование как фактор социальной мобильности в современной России. Нижний Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2002. URL: http://www.unn.ru/fsn/k2/students/hopes/10.htm

 4. Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2012. 660 с.

 5. Світовий рейтинг универсітетів (Academic Ranking of World Universities) за 2013 рік. Євроосвіта. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2786

 6. Times опубликовала ежегодный рейтинг репутации мировых вузов – World Reputation Rankings 2013. 05.03.2013. Євроосвіта. URL: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=2557

 7. Британское общество разделили на семь классов. Русская служба ВВС. 03.04.2013. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/society/2013/04/130403_british_society_classes.shtml

 8. Глэд Дж. Евгеника XXI века. Будущая эволюция человека. Москва: Захаров, 2005. 176 с.

 9. Ильинский И.М. “Модернизация” российского образования в контексте мировой глобализации. Образование и образованный человек в XXI веке. 2012. № 3. URL: http://www.zpu-journal.ru/zpu/contents/2012/3/Ilinskiy_Modernization-Education-Globalization/

 10. Чему и как учат в американской школе. Открытый класс (Washington ProFile). Интернет и образование. 2008. Окт. № 1. URL: http://www.openclass.ru/node/428

 11. Центр оценки качества образования. TIMSS-1999. URL: http://www.centeroko.ru/timss_r/timss99.htm

 12. Качество образования в школах: рейтинг TIMSS-2003. Medelle. URL: http://www.education-medelle.com/articles/kachestvo-obrazovaniyav-schkolakh-rejting-timss-2003.htm

 13. Центр оценки качества образования. TIMSS-2011. Исследования: TIMSS. Результаты. URL: http://www.centeroko.ru/timss11/timss11_res.htm

 14. Центр оценки качества образования. Краткая информация о результатах международного исследования TIMSS-2007. URL: http://www.centeroko.ru/timss07/timss07_pub.htm

 15. Рейс А.Б. Бесплатное высшее образование: кто выигрывает, а кто проигрывает от него? Диалог.UA. 2011. URL: http://dialogs.org.ua/crossroad_full.php?m_id=22998

 16. Чубатенко О. Як будувати наше завтра. Дзеркало тижня. Україна. 2013. № 31. 31 серп.

 17. Денисенко Л. Таланты без подвоха. 2000, Уикенд. 2013. № 38(669). 19 сент.

 18. Балакирева О.Н. Модернизация украинского образования с учетом глобальных вызовов. Приоритеты развития современного образования: теория, методология,практика: м-лы междунар. науч.-практ. конф. (17–18 февр.). Харьков: Народная укр. акад., 2014. С. 133.

 19. InMind: Кількість користувачів інтернету в Україні продовжує швидко зростати. Українська блогосфера. 27.07.2012. URL: http://blogosphere.com.ua/2012/07/27/internet-users-in-ukraine-inmind/

 20. Онищенко О. Броуновское движение информационных технологий. ZN.UA. 2012. 27 окт. – 2 нояб. № 38 (86).

Повний текст