Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в Україні

399
6
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті на основі комплексного аналізу визначено сучасний стан розвитку туристичної галузі в Україні, висвітлено її особливості, проблеми та відображено перспективи розвитку в майбутньому як важливого сектору економіки та соціальної сфери.

 1. The Travel and Tourism Competitiveness Report 2013. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf

 2. Travel and Tourism Economic impact 2013 World. URL: http://www.wttc.org/site_media/uploads/downloads/world2013_1.pdf

 3. International tourism exceeds expectations with arrivals up by 52 million in 2013. URL: http://media.unwto.org/press-release/2014-01-20/international-tourism-exceeds-expectations-arrivals-52-million-2013

 4. Туризм. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

 5. Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення. URL: http://static.rada.gov.ua/zakon/new/par_sl/sl0307113.htm

 6. Трілленберг Г. Сільський туризм – важливий важіль економічного підйому депресивних територій. Вісник ТНЕУ. 2012. № 2. С. 159–167.

 7. Карпати.info. URL: http://www.karpaty.info/ua/uk/zk/mk/mukachevo/hotels/rooms/

 8. Арбузова Ю.В., Яковенко В.Д. Перспективні напрями розвитку зеленого туризму в Україні. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2013. Вип. 3 (4). С. 120–128.

 9. Туризм – рушій соціально-економічного розвитку країни. URL: http://www.lvivforum.com.ua/document/Gordiyenko.pdf

 10. Індекс конкурентоспроможності подорожей і туризму. URL: http://competitiveukraine.org/uploadfiles/reports/files/ukraine_inthe_world_2013_ukr_web_part2_2_travel.pdf

 11. Сучасний стан і тенденції розвитку туристичної сфери в Україні. URL: http://www.newbiznet.com.ua/index.php/ru/articles/80-market/335-2013-07-31-07-08-09

Повний текст