Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Підходи до формування політики протидії гендерно зумовленому насильству в Україні

325
8
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено проблему гендерно зумовленого насильства. Узагальнено результати опитування експертів, які працюють у сфері попередження та протидії даній формі насильства та представляють різні інституційні сектори.

Подано аналіз експертних оцінок причин та основних форм гендерно зумовленого насильства, визначено ключові проблеми, що стримують ефективність заходів з протидії гендерно зумовленому насильству, а також окреслено основні підходи до формування відповідної політики на державному рівні.

  1. Gerasymenko G.Gender-Based Violence in Ukraine: Issues of Assessment and Policy Response. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3 (25). С. 138–149.

  2. Демченко І. Аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження«Доступність соціальних послуг жінкам, які постраждали від насильства», підготовлено на замовлення ФН ООН. Київ, 2014. 51 с.

  3. Левченко К. Насильство стосовно жінок: законодавчі та адміністративно-організаційні заходи протидії (1995–2002 роки). Право і Безпека. 2002. № 2. С. 90–94.

  4. Христова Г. Теоретико-правові засади переборення колізій у законодавстві України пропопередження насильства в сім’ї. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 2. С. 36–45.

  5. Медико-демографічне обстеження населення України 2007. Calverton, Maryland, США: УЦСР та Macro International, 2008. 267 с.

  6. Україна. Мультиіндикаторне кластерне обстеження домогосподарств, 2012 / Держ .служба статистики України. Київ: К.І.С., 2013. 433 с.

  7. Situation of Older Women in Ukraine. Analytical Report / Ukrainian Center for Social Reforms,UNFPA, Kyiv, 2014.

  8. Аналітичне дослідження участі жінок у складі робочої сили України / Український центр соціальних реформ, ФН ООН, МОП. Київ, 2012. 212 с.

  9. Поширення насильства щодо дівчат та жінок, підготовлено GfK Ukraine на замовлення ФН ООН. Київ, 2014.

Повний текст