Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи

448
10
Стаття(УКР)(.pdf)

Розкрито специфічні риси та основні проблеми розвитку волонтерського руху в Україні у2014–2015 рр., визначено перспективи його подальшого розвитку та залучення соціальних ресурсів волонтерства до вирішення проблем та викликів, що постали перед сучасним українським суспільством.

 1. Взаємодія держави і суспільства, символічний простір народу та українсько-російські взаємини у дзеркалі громадської думки. Жовтень 2015: інформ. бюл. / за ред. М.М. Слюсаревського. Київ, 2015. 52 с. URL: http://ispp.org.ua/bibl_6.htm

 2. Народ и власть (результаты опроса). URL: http://opros2014.zn.ua/authority

 3. Alexander J.C. TheCivil Sphere. New York: Oxford University. Press, 2006. 816 p.

 4. United Nations General Assembly (UNGA) (2002). Recommendations on support for volunteering(A/RES/56/38). Resolution adopted by the General Assembly at the fifty-sixth session – Agenda item108. URL: http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2002/a56r038-e.pdf

 5. 2015 State of the World’s Volunteerism Report – Transforming Governance. URL: http://www.volunteeractioncounts.org/SWVR2015-frame/21337%20-%20SWVR%20report%20-%20ENGLISH%20-%20web%201.pdf

 6. Головаха: Война впервые научила украинцев помогать друг другу. URL: http://news.liga.net/interview/politics/6382849-golovakha_voyna_vpervye_nauchila_ukraintsev_pomogat_drug_drugu.htm

 7. Котляр А. Елла Лібанова: «Треба стимулювати економію». Дзеркало тижня. Україна. 2015. № 10. URL: http://gazeta.zn.ua/socium/ella-libanova-nuzhno-stimulirovat-ekonomiyu-_.html

 8. Горєлов Д.М., Корнієвський О.А. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт. доп. Київ: НІСД, 2015. 36 с.

 9. Шульга М.О. Волонтерство. Матеріали до Національної доповіді «Політика інтеграціїукраїнського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» за моніторинговимиданими Інституту соціології НАН України. URL: http://www.i-soc.com.ua/institute/shulga.php

 10. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України«Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». Київ: НІСД, 2015. 684 с.

 11. Найем М. Френсис Фукуяма: Путин делает ровно то, что делал Гитлер. URL: http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2014/08/27/7035903/

Повний текст