Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Трансформація політичного в етичне: Мішель Маффесолі про моральні цінності постмодерного соціуму

417
14
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано ідеї М. Маффесолі, викладені ним у лекції 30 травня 2017 р. в Інституті соціології НАН України в межах щорічних заходів Української школи архетипіки.

Розглянуто питання співвідношення політичного, морального та етичного в сучасному суспільстві. Предметом спостережень автора в площині соціології повсякденності стали соціокультурні процеси сучасності, які свідчать про перспективи постмодерного розвитку політичних, економічних і соціальних реалій.

 1. Maffesoli M. Vousavezditlacrise? URL: http://www.michelmaffesoli.org/articles/vous-avez-dit-crise

 2. Заяц Д. Indie-rock социология Мишеля Маффесоли. Социология: теория, методы, марке-тинг. 2011. № 3. С. 74–83.

 3. Маффесолі М. Відкрита лекція в Інституті соціології НАН України “Трансформація політичного в етичне: моральні цінності постмодерного простору”, 30 травня 2017 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=fxEu2FjiRs0

 4. Maffesoli M. La crise est dans nos têtes. 2016. URL: https://www.youtube.com/watch?v=-ua9aJNMSnY.

 5. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Київ: Дух і Літера, 2005. 262 с.

 6. Шамрай В.В. Модерне суспільство: від ліберальної і тотальної утопій до мережної соціальності. Київ, 2015. 306 с.

 7. Maffesoli М. Utopiaor Utopiasin the Gaps: From the Politicaltothe “Domestic”, Diogenes. English edition. Fiesole, 2005. Vol. 52, Iss. 2. 125 p.

 8. Maffesoli M. Du Tribalisme. URL: http://www.michelmaffesoli.org/articles/du-tribalisme

 9. Maffesoli M. The Time of the Tribes: The Decline of Individualism. Mass Society, trans. D. Smith. London: Sage, 1996.

 10. Maffesoli M. Dela “Postmédiévalité” à la postmodernité. URL: http://www.michelmaffesoli.org/articles/de-la-postmedievalite-a-la-postmodernite

 11. Maffesoli M. La perfection del’ un. URL: http://www.michelmaffesoli.org/articles/la-perfection-de-l-u

 12. Маффесолі М. Відкрита лекція в НАДУ при Президентові України “Неотрайбалізм і сучасна політика децентралізації” , 29 червня 2017 р. URL: https://www.youtube.com/watch?v=zeh3LIn5uNM

 13. Maffesoli M. Interview: Dialogues, 5 questionss ur Sarcoligies. 2011. URL: https://www.youtube.com/watch?v=JgzGB8ckWpU&t=3s

 14. Маффесолі М. Людина постсучасності. URL: http://syg.ma/@marisya-prorokova/mishielmaffiesolichieloviekpostsovriemiennosti-pierievod-stati-voshiedshiei-v-sbornik-lhommepostmoderneparis-bourin-editeur-2012

Повний текст