Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Культурна партиципація в Україні: бар’єри та стимули

374
24
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена аналізу особливостей культурної партиципації в умовах поточного стану надзвичайності в Україні. Показано актуальність і поширеність у сучасній соціології моніторингових і міжнародних досліджень участі в культурі та зусиль із стандартизації культурної статистики. Ці дані слугують основою для випрацювання обґрунтованої соціальної та культурної політики в сучасних державах. За допомогою даних моніторингу “Українське суспільство” виявлено спадні тренди останніх років щодо залучення до більшості культурно-дозвіллєвих занять, скорочення витрат на культурні потреби, наявність перешкод активнішому залученню до культури.

Відтворюються структурні обумовленості культурної стратифікації у вигляді матеріальних, поселенських, вікових нерівностей. Стан надзвичайності в українському соціумі стримуючим чином впливає на залучення до культури та дозвілля більшої частини населення. Кожному другому з опитуваних не вистачає повноцінного дозвілля, ще більшій частині – можливості повноцінно проводити відпустку. Лише кожен п’ятий з респондентів може дозволити собі купувати книжки та журнали, подарунки, квитки на мистецькі, культурні події, четверта частина задоволені насиченістю та змістом свого дозвілля. Решта населення обмежена у своїх витратах, в тому числі через матеріальні, поселенські, вікові чинники, стан здоров’я. Як потенційні стимули партиципації населення можуть слугувати зростання важливості таких цінностей, як демократичний розвиток країни, вільне висловлювання особистих думок з політичних та інших питань, національно-культурне відродження, участь у діяльності партій і громадських організацій.

Водночас культурна партиципація в публічному просторі – регулярне відвідування культурних заходів (вистав, кіносеансів, концертів, виставок), активна участь в організації та проведенні культурних заходів – є дуже обмеженою. У такій ситуації можна говорити про посилення культурної поляризації в поточних умовах надзвичайності в українському соціумі, відсутність умов повноцінного задоволення базових прав громадян на відпочинок, участь у культурі, підтримку культурної ідентичності.

Підкреслюється, що база даних моніторингового дослідження “Українське суспільство” Інституту соціології НАН України містить набір індикаторів, які подібні до розроблених у міжнародній культурній статистиці й уможливлюють аналіз структури та динаміки культурної партиципації населення.

 1. Fleury L. Sociology of Culture and Cultural Practices. The Transformative Power of Institutions.Lexington Books, 2014.

 2. DiMaggio P., Mukhtar T. Arts Participation as Cultural Capital in the United States, 1982–2002: Signs of decline? Poetics, 2004, V. 32, Р. 169–194.

 3. Соціологія культури / за ред. О.Семашка, В.Пічі. Київ: Каравела, Львів: Новий світ-2000, 2002. 334 с.

 4. Measuring Сultural Participation. 2009-Framework For Cultural Statistics Handbook No2. Montreal: UNESCOUIS, 2012.

 5. Cultural Statistics. Eurostat Pocketbooks. European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007.

 6. Cultural Statistics. Eurostat Pocketbooks. European Commission. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2011.

 7. Culture Statistics. 2016 Edition. Eurostat books. European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016.

 8. Скокова Л. Культурні практики і культурні політики: сучасна дослідницька інфраструктура. Соціальні виміри суспільства, 2016. Вип. 8 (19). С. 287–308.

 9. Special Eurobarometer 399. Cultural Access аnd Participation. Report. Wave EB79.2–TNS Opinion&Social. 2013. URL: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf

 10. Country Profile Ukraine. 2017. URL: http://www.culturalpolicies.net/web/countries-profiles-download.php

 11. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 1 (15). Т. 1 / гол. ред. В.М. Ворона, М.О. Шульга. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2014. 650 с.

 12. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). /гол. ред. В.М. Ворона,М.О. Шульга. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2015. 780 с.

 13. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17) / гол. ред. В.М. Ворона,М.О. Шульга. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2016. 550 с.

 14. Соціокультурні ідентичності та практики / за ред. А.О. Ручки. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2002. 315 с.

 15. Медіа. Демократія. Культура / за ред. Н.Костенко, А.Ручки. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2008.

 16. Субкультурна варіативність українського соціуму / за ред. Н. Костенко, А. Ручки. Київ: Інститут соціології НАН України, 2010. 288 с.

 17. Смислова морфологія соціуму / за ред Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012. 422 с.

 18. Мінливості культури: соціологічні проекції / за ред Н.Костенко. Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. 440 с.

 19. Молодь України – 2015. Міністерство молоді та спорту України. Київ: ГФК Юкрейн, 2015. 88 с.

 20. Дмитрук Н., Падалка Г., Кірєєв С., Мостова І., Бікла О., Шелепа В. Цінності української молоді. Результати репрезентативного соціологічного дослідження становища молоді. Київ: Міністерство молоді та спорту України, 2016. 137 с.

 21. Молодь України – 2017. Результати соціологічного дослідження. Тернопіль: Терно-граф, 2017. 72 с.

 22. Бондар Т.В., Дмитрук Д.А. Новорічні настрої та очікування: моніторинг громадської думки населення України, грудень 2017 р. Український соціум, 2017, № 4 (63). С. 168–177.

 23. Балакірєва О.М., Бондар Т.В., Павлова Д.М., Рингач Н.О., Білоус Є.І., Василашко І.П., Патрікєєва О.О., Сидяк С.В., Сакович О.Т., Швець О.В., Забузова В.В., Балакірєва К.О., Локтєва І.І. Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків. За результатами соціологічного опитування в межах міжнародного проекту ВООЗ “Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівськоїмолоді” (“Health Behaviour in School-aged Children” HBSC). Київ: ЮНІСЕФ, ГО “УІСД ім. О. Яременка”, 2014. 156 с.

 24. Українське студентство у пошуках ідентичності: монографія / за ред. В.Л. Арбєніної, Л.Г. Сокурянської. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. 520 с.

 25. Сокурянська Л.Г. Методологічі та методичні проблеми міжнародних компаративних досліджень студентської молоді. Молодіжна політика: проблеми і перспективи: збірник наукових праць / ред. С. Щудло, П. Длугош. Дрогобич–Жешув: Трек ЛТД, 2016. Вип. 7. С. 228–234.

 26. Костенко Н. В состоянии “emergency”: культурные эффекты. Социология: теория, методы, маркетинг. 2016. № 4. С. 102–118.

Повний текст