Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Державне регулювання виставковоярмаркової діяльності: історикотеоретичний аспект

325
2
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній та зарубіжній практиці запропоновано напрями вдосконалення та розвитку експозиційної справи в Україні.

Повний текст