Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Демографічні чинники сільської бідності

297
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті досліджуються соціально-демографічні характеристики сільського населення в контексті виявлення чинників боротьби із сільською бідністю. На основі емпіричного аналізу доведено, що підвищення освітнього рівня селян є найбільш дієвим методом боротьби із сільською бідністю. Цей чинник має позитивний вплив не лише прямо, але й опосередковано через підвищення соціальної адаптованості, впевненості у власних силах, збільшення можливостей продуктивної самозайнятості тощо.

  1. Lisogor, L.S. (2007). Sociodemografichni determinanty formuvannja propozycii’ robochoi’ syly na rynku praci. Demografija ta social’na ekonomika – Demography and social economy, 2, 69-79 [in Ukrainian]

  2. Naselennja Ukrai’ny za 2010 rik: Demograf. shhorichnyk. (2011). Kyiv [in Ukrainian]

  3. Human Development Report 2010. URL: www.hdr.undp.org/en/data/trends [in English]

  4. Ekonomichna aktyvnist’ naselennja u 2010 r.: Stat. zb. (2011). Kyiv [in Ukrainian]

Повний текст