Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Модернізація української вищої освіти в контексті Болонського процесу

360
3
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті аналізуються проблеми модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу. Відзначається, що при переході на кредитно-модульну систему українські ВНЗ стикаються з низкою проблем: істотна відмінність у навчальних планах підготовки бакалаврів і магістрів; збереження кваліфікації “спеціаліст”; організація самостійної роботи студентів; не вирішене питання забезпечення “внутрішньої” мобільності студентів і викладачів; низький рівень фінансування та ін. Підкреслюється, що подальший процес модернізації в межах Болонського процесу припускає розширення в українських ВНЗ практики укладання паритетних партнерських двосторонніх угод про сумісність навчальних планів і курсів відповідно до вимог українських стандартів і високої європейської якості дисциплін і напрямів навчання.

  1. Kremen, V.H., Nikolaienko, S.M. (2005). Vyshcha osvita v Ukraini. Kyiv: Znannia [in Ukrainian]

  2. Honcharov, S.M., Moshynskyi, V.S. (2005). Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses. Rivne: NUVHP [in Ukrainian]

  3. Stepko, M.F. (Ed.). (2004). Modernizatsiia vyshchoi osvity Ukrainy i Bolonskyi protses. Kyiv: OsvitaUkrainy [in Ukrainian]

  4. Shubin, O.O. (2004). Bolonskyi protses i mozhlyvosti yoho realizatsii v natsionalnii osviti. In Realizatsiia osnovnykh pryntsypiv Bolonskoi deklaratsiiu vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukrainy ekonomichnoho profiliu: materialy rehion. nauk.-metod. seminaru, 23 kvit. 2004 r. (pp. 8-27). Donetsk: DonDUET [in Ukrainian]

  5. Dzhura, O. (2008). Bolonskyi protses yak proiav modernizatsii osvity. Vyshcha osvita Ukrainy, 4, 58-63 [in Ukrainian]

  6. Kryvchyk, H.H. (2008). Vyshcha shkola i Bolonskyi protses: konspekt lektsii. Donetsk: PDABA, DRIDU NADU [in Ukrainian]

  7. Bila, O.H. (2009). Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses: navch. posib. Lviv: LKA [in Ukrainian]

  8. Bilokopytov, V.I. (2009). Internatsionalizatsiia vyshchoi osvity ta zabezpechennia yii yakostiyak priorytetni zavdannia suchasnoho etapu rozvytku Bolonskoho protsesu. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 1, 157-165 [in Ukrainian]

Повний текст