Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Методика ідентифікації культурних кодів комерційної реклами: розробка та валідизація

332
2
Стаття(УКР)(.pdf)

У статті описано процедуру розробки авторської методики ідентифікації культурних кодів комерційної реклами, побудованої на основі застосування семантичного диференціала.

Представлено результати емпіричного дослідження, метою якого була апробація дослідницької методики та підтвердження її валідності.

Автором здійснено ряд процедур, спрямованих на підвищення валідності методики.

  1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000. 387 с.

  2. Батаєва К. Гендерна візуальність сучасної реклами. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2010. № 3. С. 136–153.

  3. Набруско І.Ю. Сучасні гастрономічні практики як дзеркало українського суспільства: особливості та тенденції. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2012. Вип. 18. С. 315–320.

  4. Назаров М.М., Папантиму М.А. Визуальные образы в социальной и маркетинговой коммуникации: опыт междисциплинарного исследования. Москва: Книжн. дом “Либроком”, 2009. 212 с.

  5. Osgood C., Suci G., Tannenbaum P.The Measurement of Meaning. Urbana: University of IllinoisPress, 1957, 342 p.

  6. Паниотто В.И. Качество социологической информации. Київ: Наук. дум-ка, 1986. 208 с.

  7. Митина О.В., Михайловская И.Б. Факторный анализ для психологов. Москва: Учеб.-метод. коллектор “Психология”, 2001. 169 с.

  8. Головаха Е.И., Панина Н., Горбачик А. Измерение социального самочувствия: тест ИИСС. Социология: 4М. 1998. № 10. С. 45–72.

  9. Наследов А. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 416 с.

Повний текст