Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Перспективи розвитку сфери фармацевтики та біотехнологій із приєднанням України до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

301
1
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено актуальні питання формування та розвитку високотехнологічних сфер (фармацевтики та біотехнологій).

Виявлено особливості функціонування вищезазначених сферу країнах ЄС як пріоритетних напрямів розвитку економіки. Із приєднанням України до Угоди про асоціацію з ЄС у сферах фармацевтики та біотехнологій розкрито перспективи імплементації міжнародних норм та стандартів у національну правову систему.

Запропоновано та обґрунтовано комплекс заходів для подальшого перспективного розвитку фармацевтичної та біологічної галузей в Україні у співпраці з країнами ЄС.

  1. Андрощук Г. Програма інноваційного розвитку Німеччини: стратегія високих технологій. Наука та інновації. 2009. Т. 5, № 3. С. 72–88.

  2. Бармина А. Регуляторная политика в фармацевтической отрасли: проблемы и пути их решения. Еженедельник АПТЕКА. 2014. № 3. С. 7.

  3. Дмитрик Е. R&D-активность фармацевтических и биотехнологических компаний. Еженедельник АПТЕКА. 2014. № 8. С. 16.

  4. Щеголь С. R&D-активность фармрынка в 2012 г. Еженедельник АПТЕКА.  2013. № 32. С. 12.

  5. The German Biotechnology Sector 2013. URL: http://www.biotechnologie.de/

  6. Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів: моногр. / за ред. Л.І. Федулової. Київ: ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. 2013. 724 с.

  7. Груздова Т. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності на провідних підприємствах фармацевтичної галузі. Проблеми науки. 2014. № 4-5 (160-161). С. 9–15.

  8. Матеріали круглого столу “Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України”. URL: http://www.gmpcenter.org.ua/

  9. Україна і Європейський Союз. URL: http://www.3w.mk.ua/Site3W/00000126.htm

Повний текст