Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Перспективи розвитку сфери фармацевтики та біотехнологій із приєднанням України до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом

275
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено актуальні питання формування та розвитку високотехнологічних сфер (фармацевтики та біотехнологій).

Виявлено особливості функціонування вищезазначених сферу країнах ЄС як пріоритетних напрямів розвитку економіки. Із приєднанням України до Угоди про асоціацію з ЄС у сферах фармацевтики та біотехнологій розкрито перспективи імплементації міжнародних норм та стандартів у національну правову систему.

Запропоновано та обґрунтовано комплекс заходів для подальшого перспективного розвитку фармацевтичної та біологічної галузей в Україні у співпраці з країнами ЄС.

  1. Андрощук Г. Програма інноваційного розвитку Німеччини: стратегія високих технологій. Наука та інновації. 2009. Т. 5, № 3. С. 72–88.

  2. Бармина А. Регуляторная политика в фармацевтической отрасли: проблемы и пути их решения. Еженедельник АПТЕКА. 2014. № 3. С. 7.

  3. Дмитрик Е. R&D-активность фармацевтических и биотехнологических компаний. Еженедельник АПТЕКА. 2014. № 8. С. 16.

  4. Щеголь С. R&D-активность фармрынка в 2012 г. Еженедельник АПТЕКА.  2013. № 32. С. 12.

  5. The German Biotechnology Sector 2013. URL: http://www.biotechnologie.de/

  6. Регіональні інноваційні системи України: стан формування та розвитку в умовах інтеграційних викликів: моногр. / за ред. Л.І. Федулової. Київ: ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”. 2013. 724 с.

  7. Груздова Т. Комерціалізація результатів інтелектуальної діяльності на провідних підприємствах фармацевтичної галузі. Проблеми науки. 2014. № 4-5 (160-161). С. 9–15.

  8. Матеріали круглого столу “Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України”. URL: http://www.gmpcenter.org.ua/

  9. Україна і Європейський Союз. URL: http://www.3w.mk.ua/Site3W/00000126.htm

Повний текст