Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні

298
2
Стаття(УКР)(.pdf)

На основі аналізу окремих нормативно-правових актів та діяльності органів державної влади розглянуто особливості механізму надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Зроблено висновок про неефективність нинішньої моделі вирішення їхніх житлових проблем, яка в умовах нерозвинутості в Україні ринку оренди житла штучно обмежує строк надання житлової допомоги працездатним особам (6 місяців), створюючи тим самим джерело соціального конфлікту.

Показано, що ключовими елементами ефективної системи надання державної житлової допомоги внутрішньо переміщеним особам мають бути пункти тимчасового розміщення та житловий фонд тимчасового проживання.

 1. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.mlsp.gov.ua

 2. Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence. URL: http://www.internal-displacement.org

 3. Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”  від 20.10.2014 р. № 1706-VII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua

 4. Закон РФ “О вынужденных переселенцах”  от 19.02.1993 г. № 4530-I (с изменениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/10105693/#ixzz3hSPiASj2

 5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://ukrstat.org/uk

 6. Аналітичні дослідження тенденцій змін цінових показників ринку нерухомості України. I квартал 2015 р. К.: Інформаційно-аналітичний центр досліджень ринку нерухомості групи компаній “Увекон”, 2015. 418 с.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” від 01.10.2014 р. № 505. URL: http://zakon3.rada.gov.ua

 8. Stockholm rents rise 20 percent in one year. URL: http://www.thelocal.se/20131007/50634

 9. Інформаційний ресурс для громадян. URL: http://www.vpo.gov.ua

 10. Гегешидзе А., Чомахидзе Е. Укрепление человеческой безопасности внутренне перемещенных лиц в Грузии (аналитический доклад в сфере государственной политики). Тбилиси: Грузинский фонд стратегических и международных исследований, 2008. 69 с.

 11. Харашвили Ю. Опыт работы с вынужденно перемещенными лицами в Грузии. От срочной помощи – к развитию и самодостаточности. URL: http://www.idss.org.ua/conference.html#27_02_2015

 12. Офіційний сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій. URL: http://www.mns.gov.ua

 13. Житловий кодекс Української СРСР (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon2.rada.gov.ua

 14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання” від 31.03.2004 р. № 422. URL: http://search.ligazakon.ua

 15. Закон України “Про основи національної безпеки України”  від 19.06.2003 р. № 964-IV. URL: http://zakon4.rada.gov.ua

Повний текст