Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи “пастка бідності”?

218
6
Стаття(УКР)(.pdf)

На основі даних Всесвітнього дослідження цінностей (WVS), Європейського дослідження цінностей (ЕVS)і дослідницького інституту групи Credit Suisse продемонстровано, що перешкодою розвитку українського суспільства та поширення емансипаційних постматеріалістичних цінностей є бідність і висока соціальна нерівність.

Незважаючи на меншу кількість людей, які поділяють емансипаційні цінності, порівняно з іншими східноєвропейськими країнами, в Україні також існує тенденція ціннісного зсуву від традиційних матеріалістичних пріоритетів до емансипаційних постматеріалістичних орієнтацій.

Можна прогнозувати, що з підвищенням матеріального добробуту і відчуття безпеки населення зміна цінностей прискорюватиметься, що створить можливості для зростання громадянської участі та більш ефективного контролю за державними інститутами.

За умов цілеспрямованої компетентної урядової політики і справжніх інституціональних реформ це дає шанс для модернізації українського суспільства.

 1. Красильщиков В. Латинская Америка сегодня – Россия завтра (оптимистический вариант будущего России). Мир России. 2002. Т. 11. № 1. С. 57–96.

 2. Хэ Чуаньци. Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) / под ред. Н.И. Лапина. Москва: Весь Мир, 2011. 256 с.

 3. Савельєв Ю.Б. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2012. № 3. С. 45–67.

 4. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities andBuilding Resilience / United Nations Development Program. N.Y.: UNDP, 2014. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

 5. Savelyev Yu. European integration and trends of development of Eastern European borderland. Нaук. зап. НаУКМА. 2011. Т. 122. С. 71–79.

 6. International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. October 2014. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/download.aspx

 7. Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A Better Future for All development / United Nations Development Program. New York: Palgrave Macmillan, 2011. URL: http:// hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011

 8. North D.С., Wallis J.J., Weingast B.R. Violence and social orders: a conceptual framework for interpreting recorded humanhistory. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 2009. 309 p.

 9. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. Institutions as Fundamental Determinants of Long-Run Growth. Handbook of Economic Growth / edited by Ph. Aghion and S. Durlauf. Amsterdam: Elsevier, 2005. Vol. 1A. Р. 386–472.

 10. Xavier Sala-i-Martin, Beñat Bilbao-Osorio, Jennifer Blankeet al. The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the Foundations for Strong Productivity. The Global Competitiveness Report 2011–2012 / Schwab K., Sala-i-Martin X. editors. Geneva: World Economic Forum, 2011. P. 3–49. URL: www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf

 11. Дубровский В., Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е. и др. Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода.  Социология: теория, методы, маркетинг. 2010. № 1. С. 106–127.

 12. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного розвитку: наук. доп. / за ред. О.М. Балакірєвої. Київ: НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2015. 36 с. URL: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/Dop_Balakireva2015W.pdf

 13. Грицак Я. 26-й процент, або як подолати історію. Київ: Фонд Порошенка, 2014. 136 с.

 14. Рябчук М. Дві України: кінець амбівалентності? Критика. 2015. № 1-2. URL: http://krytyka.com/ua/articles/dvi-ukrayiny-kinets-ambivalentnosty

 15. Inglehart R., Welzel Ch. Modernization, Cultural Change and Democracy: The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 333 p.

 16. World Value Survey Wave 6 2010–2014. Official Aggregate v.20150418. World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS. Madrid SPAIN.

 17. Savelyev Yu. Modernization and Variations in Emancipative Values in European Societies in1995–2008: Test of Inglehart’s Socialization Hypothesis. 2014. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 48/SOC/2014 SERIES: SOCIOLOGY. Social Science Research Network (SSRN). URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2479869##

 18. World Value Survey 1981–2008 official aggregate v.20090901, 2009. World Values Survey Association. Aggregate File Producer: ASEP/JDS, Madrid. URL: http://www.worldvaluessurvey.org

 19. European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File. GESIS Data Archive, Cologne, Germany, ZA4804 Data File Version 2.0.0 (2011-12-30). DOI: 10.4232/1.11005

 20. Human Development Report 2009. Overcoming barriers: Human mobility and development / United Nations Development Program. New York: Palgrave Macmillan, 2009. URL: http:// hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009

 21. The Credit Suisse Global Wealth Databook. October 2015. Zurich: Credit Suisse Research Institute, 2015. URL: www.credit-suisse.com/researchinstitute

 22. Савельев Ю.Б. Когортный анализ и проблема разграничения компонентов социальных изменений: метод линейной декомпозиции тренда. Социологические исследования. 2015. № 10. С. 130–135.

 23. Savelyev Yu. Decomposition of Value Change in European Societies in 1995–2008: Test ofModernization Model and Socialization Hypothesis. Sociológia. 2016. Vol. 48. No. 3. Р. 267–289.

 24. Балакірєва О.М., Геєць В.М., Сіденко В.Р. та ін. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України: кол. моногр. Київ: НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2014. 340 с.

 25. Савельєв Ю.Б. Ціннісні передумови формування активної громадянської позиції як прояву соціального включення в процесі модернізації. Український соціум. 2014. № 1 (48). С. 66–77.

 26. Савельев Ю.Б. Факторы и взаимосвязь политического, гражданского и социального участия в европейских обществах. Социология: теория, методы, маркетинг. 2014. № 3. С. 56–72.

 27. Савельєв Ю.Б. Соціальне включення в оцінці соціальної якості: практики участі населення України в 2000-х роках. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. 2015. № 6. С. 5–15.

 28. Савельев Ю.Б. Основные типы участия в общественной жизни европейских стран. Социологические исследования. 2013. № 12. С. 64–71.

Повний текст