Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Прелюдія. Тягар “радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.)

392
11
Стаття(УКР)(.pdf)

За допомогою факторного аналізу досліджено спадкоємність і зміни в індивідуальній інтегральній ідентичності пересічних жителів Львова та Донецька у 1994–2010 рр. у контексті ступеня спільності з однією з 14 соціальних груп українського суспільства.

Ці групи виокремлено за професійними, етнонаціональними, релігійними, політичними, демографічними та статусними характеристиками, які опосередковано відображали ряд елементів соціальної структури українського суспільства у зазначений період.

З’ясовано, що новітні ідентичності, які б відображали взаємозв’язок з новими соціальними реаліями пострадянських трансформацій, у Львові та Донецьку у ці роки були представлені в індивідуальній інтегральній ідентичності репрезентантів двох регіональних центрів недостатньою мірою сильнішим виявився вплив радянського минулого з притаманною йому ідентифікаційною моделлю.

  1. Рябчук М. Дві України: кінець амбівалентності? Критика. 2015. Число 1-2 (207-208). С. 2–12.

  2. Мартен Д., Мецжер Ж.-Л., П’єр Ф. Соціологія глобалізації. Київ: КМ “Академія”, 2005. 302 c.

  3. Мусиездов А. Социологическая концепция городской идентичности.  Харьков: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2013. 372 с.

  4. Huddy L. Contrasting Theoretical Approaches to Intergroup Relations. PoliticalPsychology. 2004. Vol. 25. No 6. P. 947–967.

Повний текст