Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання

627
18
Стаття(УКР)(.pdf)

Розглянуто та виокремлено особливості розвитку ринку праці України в історичній ретроспективі. Специфічна модель соціально-трудових відносин в Україні за умови невирішеності структурних проблем посилює ризики соціальної та економічної деградації та формує нові виклики державній соціальній політиці.

Реформування соціально-трудової сфери, зменшення структурних дисбалансів у сфері зайнятості, оплати праці, формування новітніх професійних компетенцій працівників, а також забезпечення ефективної професійної та територіальної мобільності робочої сили з одночасним підвищенням якості робочих місць – усе це буде ефективною відповіддю на зазначені виклики та сприятиме формуванню соціальних передумов економічного розвитку нової якості.

  1. Gimpelson V., Lippoldt D. The Russian Labour Market: BetweenTransition and Turmoil. Lanham: Rowman & Littlefield, 2001.

  2. Капелюшников Р. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. Москва: Высшая школа экономики, 2001. 309 с.

  3. Капелюшников Р. Российская модель рынка труда. URL: http://www.nes.ru/public-presentations/Papers/Kapelyushnikov.pdf

  4. Юрик Я.І., Близнюк В.В. Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України. Економіка і прогнозування. 2014. № 1. С. 67–86.

  5. Юрик Я.І. Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства прозахист зайнятості. Економіка і прогнозування. 2015. №  1. С. 23–39.

  6. World Development Indicators. URL: http://databank.worldbank.org/Data/reports.aspx?source=world-development-indicators

  7. Формування економічної активності молоді України, серпень – вересень 2013 р. / Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка. URL: http://www.uisr.org.ua/news/36/77.html

  8. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: нац. доповідь / за заг. ред. В.М. Гейця. Київ: НВЦ НБУВ, 2009. 687 с.

  9. Анри Малосс, глава Европейского экономического комитета: «Если Украина сможет развивать отношения и с ЕС, и с РФ, то станет раем для иностранных инвестиций». Бизнес. 2014. № 6. С. 17–20.

Повний текст