Близнюк В. В.

Близнюк Вікторія Валеріївна

кандидат економічних наук
старший науковий співробітник, завідувач відділу соціально-економічних проблем праці
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна

Статті автора у журналі 5