Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013–2014 рр.

357
9
Стаття(УКР)(.pdf)

Досліджено особливості волонтерської діяльності під час подій Майдану 2013–2014 рр. на базі масиву з 400 глибинних інтерв’ю. На емпіричному матеріалі продемонстровано, що волонтерство на Майдані 2013–2014 рр. набуло розмаху та було представлено в широкому спектрі проявів.

Виокремлено різні типи волонтерської активності: фінансова та матеріальна допомога, волонтерська діяльність із затратами часу, зусиль й активність, спрямована на організацію діяльності. Серед волонтерів, які витрачали свій час та зусилля, розглянуто виконавців простої механічної роботи та висококваліфікованих спеціалістів і професіоналів, які використовували у волонтерстві свої знання та навички.

Виявлено розбіжності між тими волонтерами, які були залучені до роботи безпосередньо на Майдані, й тими, які працювали дистанційно та на важливих локаціях поза Майданом. Констатовано наявність тенденції до зміни основного напряму волонтерської діяльності з перебігом подій. Діяльність змінювалася – від налагодження побуту на Майдані в мирний період до оборонної активності, евакуації та допомоги постраждалим у періоди загострення ситуації.

Важливими знахідками дослідження є: особлива роль волонтерів-киян, які мали змогу надавати персональну та унікальну допомогу мітингувальникам; феномен недооцінення волонтерами власних ролей у діяльність Майдану.

  1. Wilson J. Volunteering. Annual Review of Sociology. 2000. Vol. 26. P. 215–240.

  2. Горєлов Д.М. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики: аналіт.доп. Київ: НІСД, 2015. 36 с.

  3. Крапівіна Г.О. Людські ресурси та їх мотивація в добровольчестві. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2010. № 5. С. 117–123.

  4. Матійчук А.В. Волонтерська діяльність як детермінанта розвитку громадянського суспільства. Грані. 2016. № 8 (136). С. 100–107.

  5. Волонтерський рух в Україні. URL: http://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content_import/2015-09-01_press_releases/data/ua/Documents/Presentations/report_vyshlisky.pdf

  6. Постмайданна благодійність і волонтерство – 2015: результати соцдослідження. URL: http://dif.org.ua/article/postmaydanna-blagodiynist-i-volonterstvo-2015-rezultati-sotsdoslidzhennya

  7. Довіра до соціальних інституцій та груп. 2015. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579

  8. Довіра соціальним інституціям. 2016. URL: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=678&page=1

  9. Тохтарова І.М. Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014. № 2. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2014_2/5.pdf

  10. Проценко О.О. Соціокультурний та інституційний простір волонтерства в Україні: контексти та динаміка. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016. № 10. С. 117–123.

Повний текст