Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Формування компетентності працівників як важливий напрям людського розвитку в умовах переходу до інформаційного суспільства

341
Стаття(УКР)(.pdf)

The formation of a competence of workers is considered as an important direction of the development of persons under conditions of the transition to an informational society.

Повний текст