Голубка С. М.

Голубка Степан Михайлович

доктор економічних наук
доцент
професор кафедри фінансів і страхування,
ДВНЗ “Університет банківської справи”
вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна

Статті автора у журналі 1