Костенко А. М.

Костенко Андріана Миколаївна

молодший науковий співробітник кафедри політології, соціології та психології
Сумський державний університет

Статті автора у журналі 1