Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Міжнародна фінансова підтримка організації освітнього процесу в умовах запровадження воєнного стану в Україні

95
16
Стаття(УКР)(.pdf)

Стаття присвячена проблематиці міжнародної підтримки та фінансування сфери освіти України в умовах активної фази повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні. Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що у сучасних умовах запровадження воєнного стану в Україні важливим є забезпечення фундаментальних потреб населення, серед яких право на здобуття освіти, а отже, організація безперервності освітнього процесу для українських учнів і студентів, що потребує залучення міжнародних фінансових ресурсів. У статті окреслено загальний стан функціонування вітчизняної освітньої системи як важливої складової соціально-економічного розвитку в умовах неспровокованої й невиправданої збройної агресії Російської Федерації проти України. На прикладі провідних міжнародних фінансових організацій та іноземних країн проаналізовано основні зовнішні джерела та інструменти фінансової допомоги. З’ясовано, що з початком повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в Україні низка міжнародних партнерів висловила готовність і вже здійснила необхідні кроки для виділення коштів, спрямованих  на розв’язання актуальних проблем, характерних для воєнного часу, серед яких чільне місце посідає організація безперервності освітнього процесу. Охарактеризовано основні нормативно-правові та законодавчі перепони, які виникають у процесі надання фінансової підтримки у межах міжнародного співробітництва України. Увагу акцентовано на європейському шляху демократичного розвитку України, свідченням чого є всебічна фінансова підтримка ЄС освітніх потреб вимушено переміщених за кордон українців (дітей і студентів, викладачів і науковців). Проаналізовано особливості підтримки організації освітнього процесу України міжнародними партнерами у розрізі різних освітніх рівнів. Розроблено пропозиції щодо подальших кроків залучення міжнародної фінансової допомоги на розвиток української освіти.

  1. World Economic Outlook: War Sets Back the Global Recovery. (2022, April). Washington, DC: International Monetary Fund. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/[9781616359423%20-%20World%20Economic%20Outlook,%20April%202022]%20Front%20Matter.pdf

  2. Rosenstein-Rodan, P.N. (1943). Problems of industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe. The Economic Journal, 53, 210/211, 202-211.

  3. Dolan, L.R., Nguyen, Q. (2021). Mutual gain or resource drain? Attitudes toward international financial assistance during the early COVID-19 pandemic. International Interactions, 47 (6), 1131-1150.

  4. Boyce, M.R., Meyer, M.J., Kraemer, J.D., Katz, R. (2021). Financial Assistance for Health Security: Effects of International Financial Assistance on Capacities for Preventing, Detecting, and Responding to Public Health Emergencies. International Journal of Health Policy and Management, x (x), 1-8.

  5. Heyneman, S.P., Lee, B. (2016). International organizations and the future of education assistance. International Journal of Educational Development, 48, 9-22.

  6. Kolosova, V.P. (2016). Influence of international financial organizations on country’s economic development: theoretical questions. Ekon. Ukr. – Economy of Ukraine, 12 (661), 61-71 [in Ukrainian]

  7. Heyets, V.M. (2015). To the Question of Application of the Approaches of the ‘Marshall Plan’ in Ukraine. Ekon. Ukr. – Economy of Ukraine, 4, 6-11 [in Ukrainian]

Повний текст