Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Дозвіллєві практики сільських і міських підлітків Харківщини: порівняльний аналіз (за результатами багатовимірного шкалювання)

324
9
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано особливості реалізації дозвіллєвих практик підлітковою молоддю Харкова та Харківської області. Окреслено найвагоміші подібності та відмінності в реалізації дозвілля сільськими та міськими підлітками. Зазначено, що серед сільських підлітків більш популярними є такі види занять, як перегляд телевізійних передач, відвідування дискотек, клубів, відвідування церкви; міські підлітки частіше, ніж їхні сільські однолітки, відвідують кінотеатри. Засвідчено, що такі види дозвілля, як спілкування в соціальних мережах, прослуховування музичних записів, просто відпочинок, зустрічі з друзями, знайомими, прийом і відвідування гостей, є найбільш поширеними серед підлітків міст та сіл Харківської області. Виявлено, що наразі у підлітковому середовищі домінують пасивні види дозвілля. Емпіричним шляхом завдяки проведенню багатовимірного шкалювання виокремлено такі типи дозвілля, як розважальне й освітнє та святкове й повсякденне. Зазначено, що для міських підлітків технічна та художня творчість, участь у художній самодіяльності мають освітню функцію, для сільських підлітків лише художня творчість є освітньою практикою, яка спрямована на розвиток, набуття підлітками авторитету у різних фігураціях (за Н. Еліасом), інші ж види творчості є розважальними, спрямованими на відпочинок. З’ясовані відмінності (зокрема, що подорожі за кордон є освітнім видом дозвілля для міських підлітків, проте розважальним для їхніх сільських однолітків) ще потребують подальших підтверджень, інтерпретацій і уточнень, у тому числі за допомогою якісних методик. Виявлено, що відвідування кінотеатрів і прогулянки містом є розважальними дозвіллєвими практиками для міських підлітків, для сільських – освітніми.

  1. Sokurianska, L.G. (2015). Value orientations of teenage youth of the border region of Central and Eastern Europe (according to international research). Metodolohiia teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva, 21, 251-258 [in Ukrainian]

  2. Petko, Y. (2013). Impact of urban space on the behavior of the urban community. In Sociology and the society: interaction under the crisis. II Congress of SAU: abstracts (pp. 401-402). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian]

  3. Shatokhin, A.M., Vuichenko, M.A. (2013). Influence of rural settlement network on labor market formation. In Sociology and the society: interaction under the crisis. II Congress of SAU: abstracts (pp. 411-412). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian]

  4. Brovko, M. (2013). Art in the context of deployment of cultural potential of leisure practices. In Sociology and the society: interaction under the crisis. II Congress of SAU: abstracts (pp. 525-527). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian]

  5. Sushytska, I. (2013). Culture of leisure of the modern Ukrainian family in a crisis society. In Sociology and the society: interaction under the crisis. II Congress of SAU: abstracts (pp. 561-562). Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv National University [in Ukrainian]

  6. Ahamirian, L. (2015). Leisure practices as a factor in the socialization of urban and rural adolescents. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia: Sotsiolohichni doslidzhennia suchasnoho suspilstva: metodolohiia, teoriia, metody – Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Sociological research of modern society: methodology, theory, methods 35, 92-98 [in Ukrainian]

Повний текст