Creative Commons License
Ця робота ліцензується за міжнародною ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Економічний механізм державної підтримки малого бізнесу та приватного підприємництва в Узбекистані

307
7
Стаття(УКР)(.pdf)

Проаналізовано динаміку розвитку малого бізнесу та приватного підприємництва (МБПП) в Узбекистані та їх роль у загальноекономічному піднесенні. Виявлено нерівномірний розподіл суб’єктів МБПП за сферами економічної діяльності. Запропоновано новий методологічний підхід до вдосконалення напрямів державної підтримки малого бізнесу та приватного підприємництва, обґрунтовано нормативні критерії для оцінки прибутковості й ефективності під­приємницької діяльності, а також пропозиції щодо впровадження у практику статистичного групування малих підприємств за рівнями рентабельності. При вивченні передового зарубіжного досвіду щодо розробки наукових рекомендацій, які сприяють вдосконаленню систем під­тримки малого бізнесу та приватного підприємництва, виявлено можливості застосування цього досвіду в Узбекистані. Визначено пріоритетні напрями розвитку та підвищення підприємницького потенціалу в цій сфері. Обґрунтовано цільові орієнтири суспільної соціально-економічної корисності, на досягнення яких має бути спрямована державна підтримка МБПП. Визначено межу підтримки, як перевищення маржинального соціального ефекту над маржинальними суспільними витратами. Обґрунтовано необхідність цілеспрямованого системного впровадження економічного механізму державної підтримки з максимальним використанням фінансово-економічних інструментів сприяння розвитку малого бізнесу та приватного підприємництва шляхом спрощення системи оподаткування, пільгового кредитування, визначення експортних квот і створення сприятливого інвестиційного клімату для МБПП. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму державної підтримки малого бізнесу та приватного підприємництва, які можуть бути використані при формуванні стратегічних і комплексних програм щодо підвищення ефективності діяльності малого бізнесу та приватного підприємництва.

  1. Bergthaler, W., Kang, K., Liu, Y., Monaghan, D. (2015). Tackling Small and Medium Sized Enterprise Problem Loans in Europe.

  2. Rube, V.A. (2010). Small business: history, theory, practice. Moscow: Teis [in Russian]

  3. Mirziiev, Sh.M. (2018, December 29). Message to the Parliament of the country – Oliy Majlis, 29 December 2018. Narodnoe slovo.

Повний текст